Αστικά δίκτυα μεταφορών και διαχείριση κινητικότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αστικά δίκτυα μεταφορών και διαχείριση κινητικότητας (EL)

Παπαϊωάννου, Παναγιώτης (EL)
Γαβανάς, Νικόλαος (EL)
Πιτσιάβα Λατινοπούλου, Μάγδα (EL)
Πολίτης, Ιωάννης (EL)
Pitsiava Latinopoulou, Magda (EN)
Gavanas, Nikolaos (EN)
Politis, Ioannis (EN)
Papaioannou, Panagiotis (EN)

Γιαννόπουλος, Γεώργιος (EL)
Σδουκόπουλος, Αλέξανδρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Giannopoulos, Georgios (EN)
Kallipos (EN)
Sdoukopoulos, Alexandros (EN)

Το βιβλίο αποτελεί μια προσπάθεια των συγγραφέων να παρουσιάσουν σε ένα ενιαίο πλαίσιο τις βασικές συνιστώσες του πλέγματος των αστικών μεταφορών δίνοντας τις κατευθύνσεις προς μια βιώσιμη αστική κινητικότητα ως αποτέλεσμα της αρμονικής συνύπαρξης τους σε μια αστική περιοχή. Αποτελείται από δέκα κεφάλαια που η διαδοχή τους καλύπτει αρχικά βασικές έννοιες του συστήματος αστικών μεταφορών και της βιώσιμης κινητικότητας και στη συνέχεια γίνεται μια περιγραφή όλων των δικτύων για να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη θεώρησή τους. Συγκεκριμένα στο εισαγωγικό κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός του συστήματος αστικών μεταφορών, αναλύονται τα συστατικά του, διαπιστώνεται το κυκλοφοριακό πρόβλημα και επισημαίνεται η αναγκαιότητα διαχείρισης της κινητικότητας. Στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των μετακινήσεων, δίνεται ο ορισμός της βιώσιμης αστικής κινητικότητας καθώς και οι πολιτικές για την επίτευξή της. Στο τρίτο κεφάλαιο ακολουθεί μια αναλυτική περιγραφή των διαθέσιμων μέτρων διαχείρισης της κινητικότητας με παραδείγματα καλών πρακτικών, ενώ το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στον καθορισμό και την αναλυτική περιγραφή των ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων που χαρακτηρίζουν τα διάφορα μέσα μεταφοράς. Στα επόμενα τέσσερα κεφάλαια 5ο, 6ο, 7ο και 8ο περιγράφονται τα διάφορα αστικά δίκτυα –οδικά, ΔΣ, μετακινήσεις πεζή και δίκτυα ποδηλατόδρομων αντίστοιχα) με βασικό στοιχείο τον υπολογισμό της χωρητικότητας και της στάθμης εξυπηρέτησης τους, ενώ στο 9ο κεφάλαιο γίνεται μια ολοκληρωμένη θεώρηση όλων των δικτύων, του τρόπου σύνδεσης και συνέργιας καθώς και των μεθοδολογιών υπολογισμού ενός συνδυασμένου επίπεδου εξυπηρέτησης τους. Στο 10ο και τελευταίο κεφάλαιο περιγράφονται τα νέα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σήμερα στην ανάλυση των κυκλοφοριακών δεδομένων καθώς και τα έξυπνα συστήματα μεταφορών. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με Παράρτημα Ασκήσεων-Παραδειγμάτων για την καλύτερη κατανόηση όλων των παραπάνω ζητημάτων. (EL)

learningMaterial
book

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (EL)
ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (EL)
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (EL)
Transportation Engineering (EN)
Mobility Management (EN)
Transport Networks (EN)
New Technologies In Transport (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.