Αστικές μεταφορές και βιώσιμη κινητικότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑστικές μεταφορές και βιώσιμη κινητικότητα (EL)

Παπαϊωάννου, Παναγιώτης (EL)
Γαβανάς, Νικόλαος (EL)
Πιτσιάβα Λατινοπούλου, Μάγδα (EL)
Πολίτης, Ιωάννης (EL)
Pitsiava Latinopoulou, Magda (EN)
Gavanas, Nikolaos (EN)
Politis, Ioannis (EN)
Papaioannou, Panagiotis (EN)

Γιαννόπουλος, Γεώργιος (EL)
Σδουκόπουλος, Αλέξανδρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Giannopoulos, Georgios (EN)
Kallipos (EN)
Sdoukopoulos, Alexandros (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των μετακινήσεων σε αστικές περιοχές ,ο χωρικός και χρονικός διαχωρισμός τους, η διαφοροποίηση των μετακινήσεων ανά σκοπό και μέσο μετακίνησης καθώς και η μηνιαία/εποχική διακύμανση των μετακινήσεων . Δίνεται ο ορισμός της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και παρουσιάζονται οι συνιστώσες ενός βιώσιμου συστήματος αστικών μεταφορών με αναφορές στη συνδυασμένη πολιτική χωροταξικού, πολεοδομικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα με παράθεση των στόχων και μέσων που υιοθετούνται για την επίτευξη του ευρύτερου οράματος της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως είναι οι δείκτες βιώσιμης κινητικότητας. Τέλος, γίνεται αναφορά στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) ως το απαραίτητο εργαλείο για τον ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό των μετακινήσεων στα αστικά κέντρα με ταυτόχρονες επεμβάσεις ανάπλασης και βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (EL)
ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (EL)
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (EL)
Transportation Engineering (EN)
Mobility Management (EN)
Transport Networks (EN)
New Technologies In Transport (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.