Μέτρα διαχείρισης κινητικότητας σε μια αστική περιοχή

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Μέτρα διαχείρισης κινητικότητας σε μια αστική περιοχή (EL)

Παπαϊωάννου, Παναγιώτης (EL)
Γαβανάς, Νικόλαος (EL)
Πιτσιάβα Λατινοπούλου, Μάγδα (EL)
Πολίτης, Ιωάννης (EL)
Pitsiava Latinopoulou, Magda (EN)
Gavanas, Nikolaos (EN)
Politis, Ioannis (EN)
Papaioannou, Panagiotis (EN)

Γιαννόπουλος, Γεώργιος (EL)
Σδουκόπουλος, Αλέξανδρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Giannopoulos, Georgios (EN)
Kallipos (EN)
Sdoukopoulos, Alexandros (EN)

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται αρχικά μια παρουσίαση των βασικών αρχών διαχείρισης της κινητικότητας και διαφοροποίησής της από την παραδοσιακή προσέγγιση διαχείρισης της ζήτησης. Στη συνέχεια, γίνεται μια καταγραφή των μέτρων διαχείρισης της κινητικότητας (με βάση το χωρικό επίπεδο επιρροής, το είδος του μέτρου, μέτρα που αφορούν τη πληροφόρηση, την προώθηση της εναλλακτικής μετακίνησης, μέτρα οργάνωσης και συντονισμού, μέτρα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης) ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται παραδείγματα καλών πρακτικών από την ελληνική και ευρωπαϊκή εμπειρία τόσο σε επίπεδο εφαρμογής μέτρων, όσο και σε επίπεδο αποτελεσματικότητας. Τονίζεται η ανάγκη ευαισθητοποίησης του μετακινουμένου ως το απαραίτητο συστατικό επιτυχούς υλοποίησης ενός μέτρου διαχείρισης κινητικότητας. Παράλληλα, δίνονται οι βασικές αρχές οργάνωσης ενός προγράμματος διαχείρισης της κινητικότητας (συνεργάτες, απαραίτητα εργαλεία σχεδιασμού και αξιολόγησης, ενέργειες). (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (EL)
ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (EL)
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (EL)
Transportation Engineering (EN)
Mobility Management (EN)
Transport Networks (EN)
New Technologies In Transport (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)