Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔίκτυα μετακίνησης πεζή (EL)

Παπαϊωάννου, Παναγιώτης (EL)
Γαβανάς, Νικόλαος (EL)
Πιτσιάβα Λατινοπούλου, Μάγδα (EL)
Πολίτης, Ιωάννης (EL)
Pitsiava Latinopoulou, Magda (EN)
Gavanas, Nikolaos (EN)
Politis, Ioannis (EN)
Papaioannou, Panagiotis (EN)

Γιαννόπουλος, Γεώργιος (EL)
Σδουκόπουλος, Αλέξανδρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Giannopoulos, Georgios (EN)
Kallipos (EN)
Sdoukopoulos, Alexandros (EN)

Αρχικά δίνεται ο ορισμός της πεζή μετακίνησης. Στη συνέχεια αναλύονται τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά των πεζή μετακινήσεων (ροή πεζών, πυκνότητα και ταχύτητα πεζών)και δίνονται οι μεταξύ τους συσχετίσεις. Δίνεται μια αναφορά στις διάφορες μεθοδολογίες υπολογισμού του επιπέδου εξυπηρέτησης από τη διεθνή βιβλιογραφία με βάση τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές παραμέτρους. Επίσης αναφέρονται τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών υπολογισμού επίπεδου εξυπηρέτησης από την ελληνική πραγματικότητα. Περιγράφονται οι υποδομές κίνησης πεζών (πεζοδρόμια, διαβάσεις, πεζόδρομοι) και δίνονται προδιαγραφές για το σχεδιασμό τους καθώς και πολιτικές για την ενθάρρυνση των μετακινήσεων πεζή. Στη συνέχεια εξετάζεται η συμπεριφορά κίνησης των πεζών και οι παράμετροι που την επηρεάζουν και δίνεται το πλαίσιο για τον έλεγχο βαδισιμότητας κατά μήκος των αξόνων ροής πεζών με στόχο την εξασφάλιση ασφάλειας, άνεσης και προσβασιμότητας στις διάφορες χρήσεις γης. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (EL)
ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (EL)
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (EL)
Transportation Engineering (EN)
Mobility Management (EN)
Transport Networks (EN)
New Technologies In Transport (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.