Δημόσιες αστικές συγκοινωνίες (ΔΑΣ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔημόσιες αστικές συγκοινωνίες (ΔΑΣ) (EL)

Παπαϊωάννου, Παναγιώτης (EL)
Γαβανάς, Νικόλαος (EL)
Πιτσιάβα Λατινοπούλου, Μάγδα (EL)
Πολίτης, Ιωάννης (EL)
Pitsiava Latinopoulou, Magda (EN)
Gavanas, Nikolaos (EN)
Politis, Ioannis (EN)
Papaioannou, Panagiotis (EN)

Γιαννόπουλος, Γεώργιος (EL)
Σδουκόπουλος, Αλέξανδρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Giannopoulos, Georgios (EN)
Kallipos (EN)
Sdoukopoulos, Alexandros (EN)

Γίνεται αναφορά στο ρόλο και σημασία των ΔΑΣ στο αστικό περιβάλλον και στο γενικότερο ζήτημα της ένταξης ενός συστήματος ΔΑΣ στον αστικό χώρο. Τα συστήματα ΔΑΣ κατατάσσονται σε κατηγορίες και γίνεται μια θεώρησή τους με αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Γίνεται ακόμη αναφορά στην ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των αστικών Μεταφορών και στη σημασία του νομικού, θεσμικού και οικονομικού περιβάλλοντος της αστικής περιοχής στην οποία καλείται να λειτουργήσει ένα σύστημα ΔΑΣ. Περιγράφονται τα βασικά επίπεδα σχεδιασμού των ΔΑΣ και η αλληλεπίδρασή τους με άλλα επί μέρους συστήματα αστικών μεταφορών. Γίνεται αναφορά στο σχεδιασμό και λειτουργία των διαφόρων συστατικών ενός δικτύου ΔΑΣ, όπως τερματικοί σταθμοί, λεωφορειολωρίδες, στάσεις, καθώς και στον τρόπο και μεθόδους που αυτά αξιολογούνται. Τέλος, δίνεται η μεθοδολογία υπολογισμού της στάθμης εξυπηρέτησης στις ΔΑΣ και θίγονται σε ένα πρώτο επίπεδο ζητήματα όπως η έννοια της ποιότητας στις ΔΑΣ, της ικανοποίησης των επιβατών κα. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (EL)
ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (EL)
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (EL)
Transportation Engineering (EN)
Mobility Management (EN)
Transport Networks (EN)
New Technologies In Transport (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.