Δημόσιες αστικές συγκοινωνίες (ΔΑΣ)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Δημόσιες αστικές συγκοινωνίες (ΔΑΣ) (EL)

Παπαϊωάννου, Παναγιώτης (EL)
Γαβανάς, Νικόλαος (EL)
Πιτσιάβα Λατινοπούλου, Μάγδα (EL)
Πολίτης, Ιωάννης (EL)
Pitsiava Latinopoulou, Magda (EN)
Gavanas, Nikolaos (EN)
Politis, Ioannis (EN)
Papaioannou, Panagiotis (EN)

Γιαννόπουλος, Γεώργιος (EL)
Σδουκόπουλος, Αλέξανδρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Giannopoulos, Georgios (EN)
Kallipos (EN)
Sdoukopoulos, Alexandros (EN)

Γίνεται αναφορά στο ρόλο και σημασία των ΔΑΣ στο αστικό περιβάλλον και στο γενικότερο ζήτημα της ένταξης ενός συστήματος ΔΑΣ στον αστικό χώρο. Τα συστήματα ΔΑΣ κατατάσσονται σε κατηγορίες και γίνεται μια θεώρησή τους με αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Γίνεται ακόμη αναφορά στην ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των αστικών Μεταφορών και στη σημασία του νομικού, θεσμικού και οικονομικού περιβάλλοντος της αστικής περιοχής στην οποία καλείται να λειτουργήσει ένα σύστημα ΔΑΣ. Περιγράφονται τα βασικά επίπεδα σχεδιασμού των ΔΑΣ και η αλληλεπίδρασή τους με άλλα επί μέρους συστήματα αστικών μεταφορών. Γίνεται αναφορά στο σχεδιασμό και λειτουργία των διαφόρων συστατικών ενός δικτύου ΔΑΣ, όπως τερματικοί σταθμοί, λεωφορειολωρίδες, στάσεις, καθώς και στον τρόπο και μεθόδους που αυτά αξιολογούνται. Τέλος, δίνεται η μεθοδολογία υπολογισμού της στάθμης εξυπηρέτησης στις ΔΑΣ και θίγονται σε ένα πρώτο επίπεδο ζητήματα όπως η έννοια της ποιότητας στις ΔΑΣ, της ικανοποίησης των επιβατών κα. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (EL)
ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (EL)
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (EL)
Transportation Engineering (EN)
Mobility Management (EN)
Transport Networks (EN)
New Technologies In Transport (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)