Ολοκληρωμένη θεώρηση των αστικών δικτύων μεταφορών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟλοκληρωμένη θεώρηση των αστικών δικτύων μεταφορών (EL)

Παπαϊωάννου, Παναγιώτης (EL)
Γαβανάς, Νικόλαος (EL)
Πιτσιάβα Λατινοπούλου, Μάγδα (EL)
Πολίτης, Ιωάννης (EL)
Pitsiava Latinopoulou, Magda (EN)
Gavanas, Nikolaos (EN)
Politis, Ioannis (EN)
Papaioannou, Panagiotis (EN)

Γιαννόπουλος, Γεώργιος (EL)
Σδουκόπουλος, Αλέξανδρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Giannopoulos, Georgios (EN)
Kallipos (EN)
Sdoukopoulos, Alexandros (EN)

Έχοντας ολοκληρώσει την ανάλυση όλων των δικτύων αστικών μεταφορών προηγουμένως, στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι μια ολοκληρωμένη θεώρησή τους. Αρχικά δίνεται η έννοια της συνδεσιμότητα και συνεργασίας όλων των αστικών δικτύων και η συσχέτισή τους με παράγοντες όπως οι χρήσεις γης, οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, το φυσικό περιβάλλον κλπ.. Περιγράφονται μεθοδολογίες υπολογισμού ενός συνδυασμένου επίπεδου εξυπηρέτησης για όλα τα δίκτυα τόσο σε μια αστική περιοχή όσο και κατά μήκος ενός διαδρόμου με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των μετακινήσεων, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. ¨Έμφαση δίνεται στις έννοιες μέγιστης ωφελιμότητας του συστήματος και του χρήστη. Τέλος αναλύονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι χώροι μετεπιβίβασης μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς για να είναι λειτουργικά και να προωθούν τις συνδυασμένες μετακινήσεις ώστε η συνισταμένη του συστήματος αστικών μεταφορών να εξασφαλίζει βιώσιμη κινητικότητα (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (EL)
ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (EL)
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (EL)
Transportation Engineering (EN)
Mobility Management (EN)
Transport Networks (EN)
New Technologies In Transport (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.