Ολοκληρωμένη θεώρηση των αστικών δικτύων μεταφορών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Ολοκληρωμένη θεώρηση των αστικών δικτύων μεταφορών (EL)

Παπαϊωάννου, Παναγιώτης (EL)
Γαβανάς, Νικόλαος (EL)
Πιτσιάβα Λατινοπούλου, Μάγδα (EL)
Πολίτης, Ιωάννης (EL)
Pitsiava Latinopoulou, Magda (EN)
Gavanas, Nikolaos (EN)
Politis, Ioannis (EN)
Papaioannou, Panagiotis (EN)

Γιαννόπουλος, Γεώργιος (EL)
Σδουκόπουλος, Αλέξανδρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Giannopoulos, Georgios (EN)
Kallipos (EN)
Sdoukopoulos, Alexandros (EN)

Έχοντας ολοκληρώσει την ανάλυση όλων των δικτύων αστικών μεταφορών προηγουμένως, στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι μια ολοκληρωμένη θεώρησή τους. Αρχικά δίνεται η έννοια της συνδεσιμότητα και συνεργασίας όλων των αστικών δικτύων και η συσχέτισή τους με παράγοντες όπως οι χρήσεις γης, οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, το φυσικό περιβάλλον κλπ.. Περιγράφονται μεθοδολογίες υπολογισμού ενός συνδυασμένου επίπεδου εξυπηρέτησης για όλα τα δίκτυα τόσο σε μια αστική περιοχή όσο και κατά μήκος ενός διαδρόμου με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των μετακινήσεων, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. ¨Έμφαση δίνεται στις έννοιες μέγιστης ωφελιμότητας του συστήματος και του χρήστη. Τέλος αναλύονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι χώροι μετεπιβίβασης μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς για να είναι λειτουργικά και να προωθούν τις συνδυασμένες μετακινήσεις ώστε η συνισταμένη του συστήματος αστικών μεταφορών να εξασφαλίζει βιώσιμη κινητικότητα (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (EL)
ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (EL)
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (EL)
Transportation Engineering (EN)
Mobility Management (EN)
Transport Networks (EN)
New Technologies In Transport (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)