Εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην ανάλυση και διαχείριση του συστήματος των αστικών μεταφορών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην ανάλυση και διαχείριση του συστήματος των αστικών μεταφορών (EL)

Παπαϊωάννου, Παναγιώτης (EL)
Γαβανάς, Νικόλαος (EL)
Πιτσιάβα Λατινοπούλου, Μάγδα (EL)
Πολίτης, Ιωάννης (EL)
Pitsiava Latinopoulou, Magda (EN)
Gavanas, Nikolaos (EN)
Politis, Ioannis (EN)
Papaioannou, Panagiotis (EN)

Γιαννόπουλος, Γεώργιος (EL)
Σδουκόπουλος, Αλέξανδρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Giannopoulos, Georgios (EN)
Kallipos (EN)
Sdoukopoulos, Alexandros (EN)

Ο στόχος του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή στις σύγχρονες πρακτικές που εφαρμόζονται κατά τη διαδικασία διαχείρισης του αστικού συστήματος μεταφορών. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται οι σύγχρονες τεχνολογίες μέτρησης, συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων των κυκλοφοριακών μεγεθών. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη σημασία των νέων τεχνολογιών στην παροχή εργαλείων ανάλυσης κυκλοφοριακών δεδομένων (όπως στατιστική επεξεργασία, υποδείγματα προσομοίωσης, βάσεις δεδομένων, χαρτογραφική απεικόνιση). Ακολουθεί η παρουσίαση των εφαρμογών νέας τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση της κυκλοφορίας και στάθμευσης, στη διαχείριση στόλου οχημάτων, στη χρέωση χρήσης μεταφορικών υποδομών και στην πληροφόρηση του μετακινούμενου με σύντομη αναφορά στην κατηγοριοποίηση των λογισμικών που απαιτούνται. Ειδική αναφορά γίνεται τέλος στον ρόλο των κοινωνικών δικτύων στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των μετακινούμενων και πως αυτά μπορούν να συμβάλλουν στη διαχείριση της κινητικότητας. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (EL)
ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (EL)
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (EL)
Transportation Engineering (EN)
Mobility Management (EN)
Transport Networks (EN)
New Technologies In Transport (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.