Εισαγωγή στην κβαντική φύση του φωτός

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share




2015 (EN)
Εισαγωγή στην κβαντική φύση του φωτός (EL)

Σιμσερίδης, Κωνσταντίνος (EL)
Simserides, Constantinos (EN)

Λαμπρόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Κονοφάος, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Konofaos, Nikolaos (EN)
Lampropoulos, Konstantinos (EN)

1 Εισαγωγή στην κβαντική φύση του φωτός. 1.1 Μέλαν σώμα και συναφείς έννοιες. 1.2 Πυκνότητα ενέργειας ΗΜ ακτινοβολίας σε στοιχειώδη περιοχή συχνότητας, μέλανος σώματος σε θερμοδυναμική ισορροπία, ρ(ν,T)dν: Νόμος του Planck και σύγκριση με τις προσεγγίσεις των Rayleigh-Jeans και Wien. Υπεριώδης καταστροφή και πρόβλημα μακρινού υπερύθρου. 1.3 Δύο διατυπώσεις του νόμου Stefan-Boltzmann: (1) πυκνότητα ενέργειας ϱ(T), και (2) ένταση ακτινοβολίας I. 1.4 Εξισώσεις Maxwell. Διατύπωση με όρους ολικού φορτίου και ολικού ρεύματος. 1.5 Συνοριακές συνθήκες σε διεπιφάνεια. 1.6 Ύπαρξη Ημ κυμάτων όταν ρ=0, J=0. 1.7 Πεδία εντός ιδανικού αγωγού. 1.8 Πεδία στο σύνορο ιδανικού αγωγού. 1.9 Πεδία σε κοιλότητες. 1.10 Κανονικοί τρόποι ΗΜ κύματος σε ορθογώνια κοιλότητα. 1.11 Στοιχειώδης αριθμός κανονικών τρόπων ΗΜ πεδίου ανά στοιχειώδες διάστημα συχνότητας, g(ν) = dN/dν. 1.11.1 1η περίπτωση: Περιοδικές Συνοριακές Συνθήκες. 1.11.2 2η περίπτωση: Σε ορθογώνια κοιλότητα. 1.12 Απόδειξη του κλασικού νόμου Rayleigh-Jeans από το θεώρημα ισοκατανομής ενέργειας και το g(ν) = dN/dν. ῾῾Υπεριώδης καταστροφή᾿᾿. 1.13 Απόδειξη του νόμου Planck. 1.14 Απόδειξη νόμου μετατοπίσεως Wien. 1.15 Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. 1.16 Αναφορές 1ου Κεφαλαίου. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΛΕΙΖΕΡ (EL)
ΔΙΣΤΑΘΜΙΚΟ ΑΤΟΜΟ (EL)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΤΡΙΣΤΑΘΜΙΚΟ ΑΤΟΜΟ (EL)
ΜΕΤΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΤΕΣ (EL)
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ (EL)
ΚΒΑΝΤΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΡΟΠΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (EL)
ΜΠΟΖΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΕΡΜΙΟΝΙΑ (EL)
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΡΑΜΠΙ (EL)
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - ΥΛΗΣ (EL)
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΙΝΣΤΑΙΝ (EL)
Quantum Optics (EN)
Three-level Atom (EN)
Rabi Oscillations (EN)
Lasers (EN)
Bosons And Fermions (EN)
Light - Matter Interaction (EN)
Electromagnetic Field Quantization (EN)
Commutators And Anticommutators (EN)
Transition Electron Dipole Moment (EN)
Two-level Atom (EN)
Density Matrix (EN)
Einstein Mechanisms (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)