Ημικλασική αντιμετώπιση της αλληλεπιδράσεως ΗΜ ακτινοβολίας - ύλης (δισταθμικού συστήματος)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Ημικλασική αντιμετώπιση της αλληλεπιδράσεως ΗΜ ακτινοβολίας - ύλης (δισταθμικού συστήματος) (EL)

Σιμσερίδης, Κωνσταντίνος (EL)
Simserides, Constantinos (EN)

Λαμπρόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Κονοφάος, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Konofaos, Nikolaos (EN)
Lampropoulos, Konstantinos (EN)

3 Ημικλασική αντιμετώπιση της αλληλεπιδράσεως ΗΜ ακτινοβολίας - ύλης (δισταθμικού συστήματος). Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο: κλασικά Δισταθμικό σύστημα π.χ. άτομο: κβαντικά. 3.1 Ημικλασική αντιμετώπιση: ΗΜ πεδίο: κλασικά Δισταθμικό σύστημα: κβαντικά. 3.2 Αδιατάρακτο σύστημα (δηλαδή χωρίς ΗΜ πεδίο). 3.3 Διαταραγμένο σύστημα (δηλαδή εντός ΗΜ πεδίου). Χρονικά εξαρτημένη θεωρία διαταραχών. Διπολική Ροπή. Προσέγγιση Διπόλου. 3.4 Εξισώσεις που περιγράφουν τη χρονική εξέλιξη δισταθμικού συστήματος. Συχνότητα Rabi. Προσέγγιση περιστρεφόμενου κύματος (RWA, Rotating Wave Approximation). 3.5 Λύση του συστήματος διαφορικών εξισώσεων που προκύπτουν μετά την RWA με την απλοϊκή επαναληπτική μέθοδο Newton. 3.6 Υπολογισμός των συντελεστών Einstein. 3.7 Υπολογισμός των συντελεστών Einstein χρησιμοποιώντας τις λύσεις που προέκυψαν στην Ενότητα 3.4. 3.8 Επιτρεπόμενες και Απαγορευμένες Οπτικές Μεταβάσεις εντός της Προσεγγίσεως Διπόλου. 3.9 ῾῾ Ιδιοενέργειες ᾿᾿ διαταραγμένου δισταθμικού συστήματος (δηλαδή με ΗΜ πεδίο). 3.10 Άτομο Υδρογόνου: Μορφή ατομικών τροχιακών. 3.11 ΄Ατομο Υδρογόνου: Υπολογισμός των στοιχείων πίνακα της διπολικής ροπής. Επιτρεπόμενες και απαγορευμένες οπτικές μεταβάσεις. Κανόνες επιλογής. 3.12 Αναφορές 3ου Κεφαλαίου. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΛΕΙΖΕΡ (EL)
ΔΙΣΤΑΘΜΙΚΟ ΑΤΟΜΟ (EL)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΤΡΙΣΤΑΘΜΙΚΟ ΑΤΟΜΟ (EL)
ΜΕΤΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΤΕΣ (EL)
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ (EL)
ΚΒΑΝΤΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΡΟΠΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (EL)
ΜΠΟΖΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΕΡΜΙΟΝΙΑ (EL)
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΡΑΜΠΙ (EL)
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - ΥΛΗΣ (EL)
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΙΝΣΤΑΙΝ (EL)
Quantum Optics (EN)
Three-level Atom (EN)
Rabi Oscillations (EN)
Lasers (EN)
Bosons And Fermions (EN)
Light - Matter Interaction (EN)
Electromagnetic Field Quantization (EN)
Commutators And Anticommutators (EN)
Transition Electron Dipole Moment (EN)
Two-level Atom (EN)
Density Matrix (EN)
Einstein Mechanisms (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)