Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚαταστάσεις της ύλης (EL)

Σιμσερίδης, Κωνσταντίνος (EL)
Simserides, Constantinos (EN)

Λαμπρόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Κονοφάος, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Konofaos, Nikolaos (EN)
Lampropoulos, Konstantinos (EN)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στις καταστάσεις της ύλης. 1.1 «Στοιχειώδη» Σωμάτια. 1.2 Καταστάσεις της Ύλης. Μεταξύ αυτών: στερεά, υγρά, αέρια, πλάσμα, BEC. 1.3 Μετατροπές Καταστάσεων (ή «Φάσεων») της Ύλης. Διαγράμματα Φάσεως. 1.4 Συμπύκνωμα Bose - Einstein. 1.5 Κατάταξη στερεών σε περιοδικούς και οιονεί κρυστάλλους, άμορφα και μορφοκλάσματα. 1.6 Κατάταξη υγρών και αερίων σε ιδανικά και πραγματικά. 1.7 Ατομική Δομή. 1.8 Μορφή ατομικών τροχιακών. Συμμετρίες. 1.9 Δεσμοί μεταξύ ατόμων. Υβριδισμός. 1.10 Αναφορές 1ου Κεφαλαίου Κεφάλαιο 2. Στερεά. 2.1 Βασικές έννοιες κρυσταλλικών πλεγμάτων και κρυστάλλων. 2.2 Συμμετρία πλεγμάτων και μορίων. 2.3 Κατάταξη ομάδων σημείου. 2.4 Κρύσταλλοι. Κρυσταλλικά Πλέγματα σε 1, 2, 3 διαστάσεις. 2.5 Αντίστροφο πλέγμα. 2.6 Πλεγματικές ευθείες, πλεγματικά επίπεδα, δείκτες Miller. 2.7 Αλλοτροπικές μορφές άνθρακα. 2.8 Στερεά. 2.9 Ταξινόμηση των στερεών με ποικίλα κριτήρια. 2.10 Αναφορές 2ου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 3. Χρονολογική επισκόπηση. Κράματα. Παρασκευή - Δομή - Ιδιότητα - Απόδοση. 3.1 Περί υλικών. 3.2 Χρονολογική επισκόπηση: Παλαιολιθική Εποχή, Νεολιθική Εποχή, Εποχή του Χαλκού, Εποχή του Σιδήρου. 3.3 Παραδείγματα συνθέτων υλικών (κραμάτων) γνωστών από την αρχαιότητα αλλά και συγχρόνων. Προσμίξεις και Θερμική Επεξεργασία. 3.4 Παρασκευή (ή επεξεργασία ή σύνθεση). Δομή. Ιδιότητα. Απόδοση. 3.5 Παραδείγματα σχέσεως δομής και ιδιοτήτων. 3.6 Αναφορές 3ου Κεφαλαίου. Κεφάλαιο 4. Πραγματικά Αέρια και Υγρά. 4.1 Μέγεθος ατόμων και μορίων. 4.2 Ανάπτυγμα ή Καταστατική Εξίσωση Virial. 4.3 Καταστατική Εξίσωση van der Waals. 4.4 Έκφραση της Καταστατικής Εξισώσεως van der Waals σε μορφή Virial. 4.5 Ισόθερμη συμπιεστότητα. Συντελεστής κυβικής διαστολής. 4.6 Νόμοι των ιδανικών αερίων. Ισόθερμες ιδανικού αερίου. 4.7 Θεωρητικές ισόθερμες πραγματικού αερίου. 4.8 Πειραματικές ισόθερμες. Μετατροπές φάσεως αερίου - υγρού. Λανθάνουσα θερμότητα. 4.9 Δυναμική Ενέργεια Lennard - Jones. 4.10 Αναφορές 4ου κεφαλαίου. Ασκήσεις. Παραρτήματα. Βιβλιογραφία. (EL)

learningMaterial
book

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΥΓΡΑ (EL)
ΟΙΟΝΕΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ (EL)
ΣΤΕΡΕΑ (EL)
ΑΕΡΙΑ (EL)
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ (EL)
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ (EL)
ΥΓΡΑ (EL)
ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ (EL)
ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ (EL)
ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ (EL)
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ (EL)
ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ (EL)
ΠΛΑΣΜΑ (EL)
ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ (EL)
ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ (EL)
ΑΜΟΡΦΑ (EL)
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ (EL)
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΣ (EL)
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ (EL)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ (EL)
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ (EL)
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΜΠΟΖ-ΑΙΝΣΤΑΙΝ (EL)
Plasma (EN)
State Equations (EN)
Liquids (EN)
Crystals (EN)
Phase Diagrams (EN)
Phase Transitions (EN)
Quasi Crystals (EN)
Size Of Atoms And Molecules (EN)
Hybridization (EN)
Real Gases (EN)
Gases (EN)
Amorphous (EN)
Atomic Orbitals (EN)
Atom Structure (EN)
3D Lattices (EN)
Symmetry Operations (EN)
Solids (EN)
States And Properties Of Matter (EN)
Real Liquids (EN)
Bose-einstein Condensate (EN)
2D Lattices (EN)
Symmetry (EN)


Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.