Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΞΗΡΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ (EL)

Στέγγου, Αθηνά (EL)
Stengou, Athina (EN)

Γαζετάς, Νίκος (EL)
Αρετάκης, Νικόλαος (EL)
Παπαντώνη, Χριστίνα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papantoni, Christina (EN)
Aretakis, Nikolaos (EN)
Gazetas, Nikos (EN)

Ξήρανση στερεών σημαίνει απομάκρυνση σχετικά μικρών ποσοτήτων υγρού (νερού ή οποιουδήποτε άλλου υγρού) από υλικό, με σκοπό την ελάττωση του ποσοστού του απομένοντος υγρού σε μια παραδεκτά μικρή τιμή. Η ξήρανση είναι συνήθως τελική βαθμίδα σειράς εργασιών. Το 5ο Κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ενότητες: Ισορροπία. Υγρασία στερεών. Συσκευές ξήρανσης (Καμπύλες ξήρανσης, Χρόνος ξήρανσης, Ξήρανση με κυκλοφορία "κατά διασταύρωση", Περίοδος σταθερού ρυθμού, Μηχανισμός ξήρανσης στερεών, Ξήρανση με κυκλοφορία "δια μέσου του υλικού" , Ξηραντήρες τύπου σήραγγος, Ξηραντήρες με δίσκους, Ξηραντήρες με μεταφορική ταινία, Περιστροφικοί ξηραντήρες, Ξηραντήρες τυμπάνου, Ξηραντήρες με ψεκασμό, Ξηραντήρες αστραπιαίας δράσης) Μεταφορά μάζας και θερμότητας σε ξηραντήρες συνεχούς λειτουργίας(Ρυθμός ξήρανσης σε ξηραντήρες συνεχούς λειτουργίας και αμέσου θέρμανσης, Ξήρανση σε υψηλές θερμοκρασίες, Ξήρανση σε χαμηλές θερμοκρασίες) Ασκήσεις/Παραδείγματα. Επεξήγηση συμβόλων και Βιβλιογραφία (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΚΡΟΦΗΣΗ (EL)
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (EL)
ΕΝΙΣΧΥΣΗ/ΑΠΟΣΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ (EL)
ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ (EL)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΑΖΑΣ (EL)
ΞΗΡΑΝΣΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΕΣ (EL)
ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ (EL)
ΠΥΡΓΟΙ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (EL)
ΠΥΡΓΟΙ ΔΙΣΚΩΝ (EL)
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (EL)
Cooling Towers (EN)
Adsorption (EN)
Heat And Mass Transfer (EN)
Tray Towers (EN)
Absorption Stripping (EN)
Refrigeration (EN)
Packed Towers (EN)
Distillation Columns (EN)


Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.