ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΨΥΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (EL)

Στέγγου, Αθηνά (EL)
Stengou, Athina (EN)

Γαζετάς, Νίκος (EL)
Αρετάκης, Νικόλαος (EL)
Παπαντώνη, Χριστίνα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papantoni, Christina (EN)
Aretakis, Nikolaos (EN)
Gazetas, Nikos (EN)

Οι ψυκτικές διεργασίες ήταν και είναι πάντοτε συνδεδεμένες με το περιβάλλον. Η πλέον ουσιαστική χρήση της ψύξης είναι η αλλαγή στο τοπικό περιβάλλον έτσι που οι τροφές να διατηρούνται περισσότερο, οι άνθρωποι να αισθάνονται περισσότερη άνεση στο χώρο τους. Οι θεσμοί που εισήχθησαν για την προστασία του περιβάλλοντος απαιτούν ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την υλοποίησή τους. Πρέπει να λειτουργήσουν ασφαλώς υπάρχοντα συστήματα ψύξης-κλιματισμού και να σχεδιαστούν νέα με προδιαγραφές σύμφωνες προς τα καθοριζόμενα στις διεθνείς συνθήκες. Αναλύονται: Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική επί των ψυκτικών μέσων. Η Μείωση των εκπομπών των ODSs (Μέθοδος ανάκτησης-επανόρθωσης, Διεργασίες αφαίρεσης ρύπων από ψυκτικά μέσα). Καταστροφή των CFCs Φιλικά προς το περιβάλλον ψυκτικά μέσα. Θερμοφυσικές ιδιότητες φιλικών προς το περιβάλλον ουσιών Βιβλιογραφία (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΚΡΟΦΗΣΗ (EL)
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (EL)
ΕΝΙΣΧΥΣΗ/ΑΠΟΣΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ (EL)
ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ (EL)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΑΖΑΣ (EL)
ΞΗΡΑΝΣΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΕΣ (EL)
ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ (EL)
ΠΥΡΓΟΙ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (EL)
ΠΥΡΓΟΙ ΔΙΣΚΩΝ (EL)
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (EL)
Cooling Towers (EN)
Adsorption (EN)
Heat And Mass Transfer (EN)
Tray Towers (EN)
Absorption Stripping (EN)
Refrigeration (EN)
Packed Towers (EN)
Distillation Columns (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.