Αποθήκευση της Κβαντικής Πληροφορίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑποθήκευση της Κβαντικής Πληροφορίας (EL)

Καραφυλλίδης, Ιωάννης (EL)
Karafyllidis, Ioannis (EN)

Σούντρης, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Soudris, Dimitrios (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφεί η μονάδα της κβαντικής πληροφορίας που είναι το κβαντικό bit (quantum bit), το οποίο αναφέρεται για συντομία ως qubit. Θα περιγραφούν φυσικά συστήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως qubits (π.χ. electron spins, quantum wells, photon polarization). Θα δοθεί η μαθηματική περιγραφή του qubit ως διανύσματος του χώρου Hilbert και η παράστασή του με χρήση της σφαίρας Bloch. Στη συνέχεια θα περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο πολλά qubits μπορούν να αποτελέσουν έναν κβαντικό καταχωρητή, όπου αποθηκεύεται η κβαντική πληροφορία. Θα δοθεί η μαθηματική περιγραφή των κβαντικών καταχωρητών ως διανυσμάτων στον χώρο Hilbert. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (EL)
ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (EL)
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (EL)
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (EL)
Quantum Computing (EN)
Quantum Information (EN)
Quantum Computers (EN)
Nanoelectronics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-03*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.