Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕφαρμογές της Παραγώγου (EL)

Γκιτζένης, Σάββας (EL)
Τουμπής, Σταύρος (EL)
Gitzenis, Savvas (EN)
Toumpis, Stavros (EN)

Χελιώτης, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Cheliotis, Dimitrios (EN)

Έχουν συγκεντρωθεί σε ένα κεφάλαιο μερικές από τις πιο κοινές εφαρμογές των παραγώγων. Μερικές από αυτές είναι γνωστές από το Λύκειο. Οι υπόλοιπες είναι καινούργιες: 1) Δείχνουμε πως μπορούμε να υπολογίσουμε εύκολα τις τιμές κάποιας συνάρτησης, προσεγγιστικά, βάσει των τιμών της συνάρτησης και της παραγώγου της σε ένα κοντινό σημείο. Στόχος είναι η αποσαφήνιση της γεωμετρικής ερμηνείας της παραγώγου. 2) Βλέπουμε την Μέθοδο του Νεύτωνα, ως μια ακόμα μέθοδο εντοπισμού ριζών, μετά την Μέθοδο της Διχοτόμησης. Η αντιπαραβολή των δύο μεθόδων έχει μεγάλη εκπαιδευτική αξία. 3) Εισάγεται η έννοια της Κυρτότητας, σύμφωνα με τον ευρέως αποδεκτό ορισμό (δηλαδή στις κυρτές συναρτήσεις οι χορδές βρίσκονται κάτω από το γράφημα της συνάρτησης. 4) Μελετούμε τον Κανόνα του Hospital (EL)

learningMaterial
bookChapter

Κυρτότητα και Ιδιότητες (EL)
Προσεγγιστικός Υπολογισμός Τιμής Συνάρτησης (EL)
Μέθοδος του Νεύτωνα (EL)
Κανόνας του Hospital (EL)
Εφαρμογές Παραγώγου (EL)
Newton's Method (EN)
Approximate Estimation of Functions (EN)
L'Hôpital's Rule (EN)
Convexity and Properties (EN)
Applications of the Derivative (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.