Τελεστές και Κβαντικές Πύλες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤελεστές και Κβαντικές Πύλες (EL)

Καραφυλλίδης, Ιωάννης (EL)
Karafyllidis, Ioannis (EN)

Σούντρης, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Soudris, Dimitrios (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφούν όλες οι κβαντικές πύλες και η δράση τους σε qubits και κβαντικούς καταχωρητές. Θα περιγραφούν οι κβαντικές πύλες που δρουν σε ένα qubit: Χ, Ζ , Hadamard (H) και η κβαντική πύλη μετατόπισης φάσης. Θα περιγραφούν επίσης και οι πύλες που δρουν σε περισσότερα του ενός qubits: CNOT, CPh, CCNOT και Fredkin. Για όλες τις πύλες θα δοθούν τα σύμβολα, οι πίνακες που τις αναπαριστούν και θα περιγραφεί μαθηματικά η δράση τους σε qubits και κβαντικούς καταχωρητές. Θα περιγραφεί επίσης η αδυναμία αντιγραφής και διακλάδωσης στους κβαντικούς υπολογιστές και θα δοθεί η απόδειξη του θεωρήματος αδυναμίας διακλάδωσης (no cloning theorem). (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (EL)
ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (EL)
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (EL)
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (EL)
Quantum Computing (EN)
Quantum Information (EN)
Quantum Computers (EN)
Nanoelectronics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-03*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.