Η Αρχή της Κβαντικής Υπολογιστικής - Κβαντικός Αλγόριθμος του Deutsch

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Αρχή της Κβαντικής Υπολογιστικής - Κβαντικός Αλγόριθμος του Deutsch (EL)

Καραφυλλίδης, Ιωάννης (EL)
Karafyllidis, Ioannis (EN)

Σούντρης, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Soudris, Dimitrios (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό θα δοθεί τόσο με μαθηματική περιγραφή όσο και με αναλυτικά εφαρμοσμένα παραδείγματα η βασική αρχή της Κβαντικής Υπολογιστικής. Θα περιγραφεί πώς κάθε κβαντικός υπολογισμός και κάθε κβαντικός αλγόριθμος μπορεί να περιγραφεί πλήρως με την χρήση qubits, κβαντικών καταχωρητών και κβαντικών πυλών. Θα δοθεί το κυκλωματικό μοντέλο των κβαντικών υπολογισμών τόσο με μαθηματική περιγραφή όσο και σε μορφή flowcharts. Οι κβαντικοί υπολογισμοί θα παρουσιαστούν και με την χρήση του Προσομοιωτή Κβαντικού Υπολογιστή QCS, που θα έχουν στην διάθεσή τους οι αναγνώστες και θα περιγραφεί στο 9ο Κεφάλαιο. Τέλος, θα περιγραφεί ο πρώτος ιστορικά κβαντικός αλγόριθμος, ο αλγόριθμος του Deutsch, με μαθηματικό τρόπο και με τη χρήση του QCS. Θα δοθεί επίσης και η φυσική ερμηνεία της κβαντικής φάσης των qubits ως υπολογιστικού πόρου. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (EL)
ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (EL)
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (EL)
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (EL)
Quantum Computing (EN)
Quantum Information (EN)
Quantum Computers (EN)
Nanoelectronics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-03*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.