Υπολογιστική γλωσσολογία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Υπολογιστική γλωσσολογία (EL)

Μαρκαντωνάτου, Στέλλα (EL)
Κυριακοπούλου, Παναγιώτα (EL)
Τάντος, Αλέξανδρος (EL)
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Άννα (EL)
Anastassiadis Symeonidis, Anna (EN)
Kyriakopoulou, Panagiota (EN)
Markantonatou, Stella (EN)
Tantos, Alexandros (EN)

Μίνος, Παναγιώτης (EL)
Γκοτσούλια, Παρασκευή (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Minos, Panagiotis (EN)
Gkotsoulia, Paraskevi (EN)

Το προτεινόμενο βιβλίο περιγράφει το τις βασικές αρχές, μεθόδους και εργαλεία της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας (ΥΓ). Ο χαρακτήρας του βιβλίου είναι διεπιστημονικός και εμπίπτει στα ενδιαφέροντα των (προ- και μεταπτυχιακών) φοιτητών τόσο της κατεύθυνσης γλωσσολογίας τμημάτων φιλολογίας της χώρας, όσο και των τμημάτων πληροφορικής και/ή πολυτεχνικών τμημάτων. Με αφετηρία το χαρακτήρα του βιβλίου, η θεματολογία του κινείται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας στοχεύει στην εξοικείωση κι εμπέδωση θεωρητικών εννοιών και αρχών της γλωσσολογίας στα διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με την σύνδεση των πορισμάτων της θεωρητικής γλωσσολογίας με τις πρακτικές εφαρμογές της ΓΤ. Οι δύο αυτοί άξονες διαπλέκονται σε όλη την έκταση του βιβλίου. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια επισκόπηση του αντικειμένου της ΥΓ και τη σύνδεσή της τόσο με τη θεωρητική γλωσσολογία όσο και με την επιστήμη υπολογιστών και των εφαρμογών ΓΤ θέτοντας την κοινή βάση ενδιαφέροντος για τα δύο είδη διαφορετικών αναγνωστών, φιλολόγων-γλωσσολόγων και πληροφορικών. Το δεύτερο κεφάλαιο αφιερώνεται στις έννοιες διακριτών μαθηματικών, η κατανόηση των οποίων είναι απαραίτητη σε όλα τα υποαντικείμενα της ΥΓ και αποτελεί τον πυρήνα της διεπιστημονικότητας της ΥΓ. Τα κεφάλαια 3-6 παρουσιάζουν τη θεωρία και τις εφαρμογές της ΥΓ στο λεξικό, συντακτικό και κειμενικό επίπεδο ανάλυσης με τη χρήση παραδειγμάτων από τα υπάρχοντα εργαλεία για τα Ελληνικά. Το τελευταίο κεφάλαιο αφιερώνεται στις κατευθύνσεις και προκλήσεις της ΥΓ τα επόμενα χρόνια. (EL)

learningMaterial
book

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (EL)
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ (EL)
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΥΤΟΜΑΤΑ (EL)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ (EL)
ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΣΟΜΣΚΥ (EL)
ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (EL)
ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ (EL)
Algorithms (EN)
Chomsky Hierarchy (EN)
Computational Linguistics (EN)
Automata (EN)
Syntactic Parsing (EN)
Programming (EN)
Symbolic And Statistical Natural Language Processing (EN)
Ontologies (EN)
Regular Expressions (EN)
Language Texhnology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.