Αυτόματη επεξεργασία λέξεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑυτόματη επεξεργασία λέξεων (EL)

Κυριακοπούλου, Παναγιώτα (EL)
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Άννα (EL)
Anastassiadis Symeonidis, Anna (EN)
Kyriakopoulou, Panagiota (EN)

Μίνος, Παναγιώτης (EL)
Γκοτσούλια, Παρασκευή (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Minos, Panagiotis (EN)
Gkotsoulia, Paraskevi (EN)

Περιγραφή και επεξήγηση των διαφορετικών τύπων των μορφολογικών αναλυτών, τους συμβολικούς, στατιστικούς και υβριδικούς αναλυτές. Περιγραφή, ασκήσεις με συγκεκριμένα λογισμικά. -Οι συμβολικοί μορφολογικοί αναλυτές υλοποιούν κάποια θεωρητική προσέγγιση και στηρίζονται σε τυποποιημένα λεξικά κλιτών τύπων απλών και πολυλεκτικών σύνθετων λέξεων κωδικοποιημένων. Τα ηλεκτρονικά λεξικά κατασκευάζονται είτε με προγράμματα παραγωγής κλιτών τύπων είτε με τυποποιημένες γραμματικές. -Στατιστικοί μορφολογικοί αναλυτές (taggers): Προγράμματα ανάλυσης εκφωνημάτων σε λεκτικές μονάδες (tokenizers).Ασκήσεις για κατανόηση των έννοιών της λεκτικής μοναδας (token) και του λεκτικού τύπου (type). Το κεφάλαιο θα περιλαμβάνει ανάλυση των τεχνικών και των προβλημάτων της μορφολογικής επισημείωσης καθώς και σχετικές ασκήσεις. 3-Υβριδικοί μορφολογικοί αναλυτές για το συνδυασμό συμβολικών και στοχατικών μεθόδων με στόχο τη βελτιωμένη επίδοση. Μορφολογικοί αναλυτές για τα Ελληνικά κι αξιολόγησή τους. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (EL)
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ (EL)
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΥΤΟΜΑΤΑ (EL)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ (EL)
ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΣΟΜΣΚΥ (EL)
ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (EL)
ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ (EL)
Algorithms (EN)
Chomsky Hierarchy (EN)
Computational Linguistics (EN)
Automata (EN)
Syntactic Parsing (EN)
Programming (EN)
Symbolic And Statistical Natural Language Processing (EN)
Ontologies (EN)
Regular Expressions (EN)
Language Texhnology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.