Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓραμματικοί φορμαλισμοί (EL)

Μαρκαντωνάτου, Στέλλα (EL)
Κυριακοπούλου, Παναγιώτα (EL)
Τάντος, Αλέξανδρος (EL)
Kyriakopoulou, Panagiota (EN)
Markantonatou, Stella (EN)
Tantos, Alexandros (EN)

Μίνος, Παναγιώτης (EL)
Γκοτσούλια, Παρασκευή (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Minos, Panagiotis (EN)
Gkotsoulia, Paraskevi (EN)

Η συντακτική ανάλυση (parsing) βρίσκεται στην καρδιά της ΥΓ και της ΓΤ διότι αποδίδει στα γλωσσικά εκφωνήματα την ιεραρχική μαθηματική δομή, απαραίτητη για να αναπαρασταθεί η σημασία που φέρουν με ακρίβεια και να αντιστοιχιστούν σε άλλες δομές (Μηχανική Μετάφραση). Ανάλογα με τις μαθηματικές ιδιότητες αυτής της δομής, έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Αναπτύσσονται οι βασικές ιδέες και τα μεθοδολογικά εργαλεία για τις πιο γνωστές συμβολικές προσεγγίσεις: 1. Ενοποιητικοί φορμαλισμοί: LFG, HPSG, Construction Grammar 2. Άλλοι φορμαλισμοί: Λεξικό-Γραμματική. Το κεφάλαιο θα δίνει τις βασικές γνώσεις και μεθοδολογία για την ανάπτυξη αναδρομικών συμφραστικώς ανεξάρτητων γραμματικών ενισχυμένων με ενοποίηση δομών χαρακτηριστικών-τιμών, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην ΥΓ. Το δεύτερο μέρος αφιερώνεται στον τρόπο αξιοποίησης της λεξικής γνώσης μέσα σε διάφορα δομικά περιβάλλοντα. Για κάθε γλωσσικό φαινόμενο που θα παρουσιαστεί θα υπάρχουν ασκήσεις και πρότυπες λύσεις για τα Ελληνικά. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (EL)
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ (EL)
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΥΤΟΜΑΤΑ (EL)
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ (EL)
ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΣΟΜΣΚΥ (EL)
ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (EL)
ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ (EL)
Algorithms (EN)
Chomsky Hierarchy (EN)
Computational Linguistics (EN)
Automata (EN)
Syntactic Parsing (EN)
Programming (EN)
Symbolic And Statistical Natural Language Processing (EN)
Ontologies (EN)
Regular Expressions (EN)
Language Texhnology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.