Κβαντική Διερεύνηση - Κβαντικός Αλγόριθμος του Crover

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚβαντική Διερεύνηση - Κβαντικός Αλγόριθμος του Crover (EL)

Καραφυλλίδης, Ιωάννης (EL)
Karafyllidis, Ioannis (EN)

Σούντρης, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Soudris, Dimitrios (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφεί η έρευνα με την χρήση Κβαντικού Υπολογιστή σε αδόμητες βάσεις δεδομένων (quantum search). Ο κβαντικός αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για την έρευνα αυτή είναι ο κβαντικός αλγόριθμος του Grover. Θα γίνει πρώτα μία ποιοτική περιγραφή του κβαντικού αλγορίθμου και θα δοθούν αναλυτικά τα βήματά του. Στη συνέχεια ο κβαντικός αλγόριθμος του Grover θα περιγραφεί μαθηματικά και θα δοθεί το αντίστοιχο κβαντικό κύκλωμα. Θα δοθούν δύο ερμηνείες αυτού του κβαντικού αλγορίθμου. Η πρώτη θα είναι γεωμετρική και η δεύτερη θα ερμηνεύσει την κβαντική αναζήτηση ως συνεχή «ενίσχυση» του πλάτους πιθανότητας. Τέλος, θα δοθεί ένα αναλυτικό παράδειγμα εφαρμογής του αλγορίθμου. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (EL)
ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (EL)
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (EL)
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (EL)
Quantum Computing (EN)
Quantum Information (EN)
Quantum Computers (EN)
Nanoelectronics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-03*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.