Ο Κβαντιός Αλγόριθμος του Shor

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ Κβαντιός Αλγόριθμος του Shor (EL)

Καραφυλλίδης, Ιωάννης (EL)
Karafyllidis, Ioannis (EN)

Παπαβασιλείου, Σπυρίδων (EL)
Σούντρης, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papavasileiou, Spyridon (EN)
Soudris, Dimitrios (EN)

Ο κβαντικός αλγόριθμος του Shor μπορεί να αναλύσει γρήγορα και αποτελεσματικά έναν αριθμό σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις και κυρίως στην κβαντική κρυπτανάλυση. Μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση της περιόδου περιοδικών συναρτήσεων και στη συνέχεια στην ανάλυση ενός αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Θεωρείται ότι μπορεί να προσβάλει αποτελεσματικά το κρυπτογραφικό σύστημα RSA. Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφεί σύντομα το κρυπτογραφικό σύστημα RSA. Θα περιγραφεί ποιοτικά ο αλγόριθμος του Shor και θα δοθούν τα βήματά του. Στη συνέχεια θα περιγραφεί μαθηματικά ο κβαντικός αλγόριθμος. Θα δοθεί αναλυτικό παράδειγμα εφαρμογής του κβαντικού αλγορίθμου του Shor. Επίσης, με χρήση των φάσεων των κβαντικών καταχωρητών θα ερμηνευθεί ο τρόπος δράσης του αλγορίθμου αυτού. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (EL)
ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (EL)
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (EL)
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (EL)
Quantum Computing (EN)
Quantum Information (EN)
Quantum Computers (EN)
Nanoelectronics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-03*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.