Βασικές έννοιες χαρτογραφικών προβολών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Βασικές έννοιες χαρτογραφικών προβολών (EL)

Νάκος, Βύρωνας (EL)
Nakos, Vyronas (EN)

Κρασανάκης, Βασίλειος (EL)
Τσούλος, Λύσανδρος (EL)
Μητρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Κοκολάκης, Αντώνιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Mitropoulos, Vasileios (EN)
Kokolakis, Antonios (EN)
Tsoulos, Lysandros (EN)
Krasanakis, Vasileios (EN)

Εισαγωγή στις έννοιες φυσική γήινη επιφάνεια, γεωειδές και ελλειψοειδές (ή σφαίρα). Ο χάρτης ως απεικόνιση (ή προβολή) της επιφάνειας ελλειψοειδούς (ή σφαίρας) στο επίπεδο. Γεωμετρία του ελλειψοειδούς εκ περιστοφής και της σφαίρας. Γεωγραφικές συντεταγμένες στο ελλειψοειδές και στη σφαίρα. Το δίκτυο του πλέγματος των μεσημβρινών και παραλλήλων ως ορθοκανονικού συστήματος συντεταγμένων της επιφάνειας του ελλειψοειδούς (ή της σφαίρας). Παραμορφώσεις απεικονίσεων. Στοιχειώδεις γραμμές και επιφάνειες στο ελλειψοειδές εκ περιστοφής ή τη σφαίρα. Στοιχειώδεις γραμμές και επιφάνειες στο επίπεδο της απεικόνισης. Μελέτη στοιχειωδών παραμορφώσεων (γραμμική κλίμακα, επιφανειακή κλίμακα και παραμορφώσεις γωνιών) - έλλειψη παραμόρφωσης (δείκτρια Tissot). Μελέτη παραμορφώσεων πεπερασμένων μεγεθών (μηκών, γωνιών και επιφανειών). (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΜΜΟΡΦΕΣ/ΙΣΑΠΕΧΟΥΣΕΣ/ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ (EL)
ΟΡΘΕΣ/ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ/ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ (EL)
ΕΣΤΙΑΚΕΣ/ΠΟΛΥ-ΕΣΤΙΑΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ (EL)
ΚΥΛΙΝΔΙΚΕΣ/ΚΩΝΙΚΕΣ/ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ (EL)
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΗ ΧΑΡΤΩΝ (EL)
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (EL)
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (EL)
ΧΑΡΤΟΜΕΤΡΙΑ (EL)
ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ (EL)
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (EL)
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ (EL)
ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ (EL)
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΟΛΕΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ (EL)
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ (EL)
ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ (EL)
Digital Elevation Models (EN)
Cylindrical/conical/azimuthal Projections (EN)
Cartometry (EN)
Projection Systems (EN)
Morphometric Analysis (EN)
Interpolation (EN)
Hillshading (EN)
Geographic Coordinates (EN)
Map Distortions (EN)
Ellipse Distortion (EN)
Normal/transverse/oblique Projections (EN)
Conformal/equidistant/equivalent Projections (EN)
Focal/multi-focal Projections (EN)
Ellipsoid (EN)
Map Projections (EN)
Geometric Transformations (EN)
Cartographic Generalisation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)