Χαρτογραφικές απεικονίσεις - προβολές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧαρτογραφικές απεικονίσεις - προβολές (EL)

Νάκος, Βύρωνας (EL)
Nakos, Vyronas (EN)

Κρασανάκης, Βασίλειος (EL)
Τσούλος, Λύσανδρος (EL)
Μητρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Κοκολάκης, Αντώνιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Mitropoulos, Vasileios (EN)
Kokolakis, Antonios (EN)
Tsoulos, Lysandros (EN)
Krasanakis, Vasileios (EN)

Εισαγωγή στην έννοια της απεικόνισης της επιφάνειας του ελλειψοειδούς εκ περιστροφής (ή σφαίρας) στο επίπεδο. Τρόποι δημιουργίας απεικονίσεων: γεωμετρικές τεχνικες (προβολές) ή αναλυτικές τεχνικές. Περιγραφή ορθών κυλινδρικών απεικονίσεων (ισαπέχουσα, Μερκατορική προβολή και ισοδύναμη). Περιγραφή ορθών κωνικών απεικονίσεων (ισαπέχουσα, σύμμορφη (Lambert), ισοδύναμη (Albers), προβολή του Bonne, προβολή του Sanson, προβολή του Mollweide και διακοπτόμενες προβολές). Περιγραφή ορθών επίπεδων απεικονίσεων (ισαπέχουσα (Postel), στερεογραφική, ισοδύναμη (Lambert), γνωμονική και ορθογραφική). Σύγκριση ορθών επίπεδων απεικονισεων. Σχέσεις εγκάρσιας στροφής συστήματος γεωγραφικών συντεταγμένων. Περιγραφή εγκάρσιων απεικονίσεων (ισαπέχουσα (Cassini), εγκάρσια Μερκατορική προβολή). Περιγραφή πλαγίων απεικονίσεων (πλάγια αζιμουθιακή ισαπέχουσα προβολή (Hatt)). (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΜΜΟΡΦΕΣ/ΙΣΑΠΕΧΟΥΣΕΣ/ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ (EL)
ΟΡΘΕΣ/ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ/ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ (EL)
ΕΣΤΙΑΚΕΣ/ΠΟΛΥ-ΕΣΤΙΑΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ (EL)
ΚΥΛΙΝΔΙΚΕΣ/ΚΩΝΙΚΕΣ/ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ (EL)
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΗ ΧΑΡΤΩΝ (EL)
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (EL)
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (EL)
ΧΑΡΤΟΜΕΤΡΙΑ (EL)
ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ (EL)
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (EL)
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ (EL)
ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ (EL)
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΟΛΕΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ (EL)
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ (EL)
ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ (EL)
Digital Elevation Models (EN)
Cylindrical/conical/azimuthal Projections (EN)
Cartometry (EN)
Projection Systems (EN)
Morphometric Analysis (EN)
Interpolation (EN)
Hillshading (EN)
Geographic Coordinates (EN)
Map Distortions (EN)
Ellipse Distortion (EN)
Normal/transverse/oblique Projections (EN)
Conformal/equidistant/equivalent Projections (EN)
Focal/multi-focal Projections (EN)
Ellipsoid (EN)
Map Projections (EN)
Geometric Transformations (EN)
Cartographic Generalisation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.