Απεικόνιση φωτοσκίασης του αναγλύφου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Απεικόνιση φωτοσκίασης του αναγλύφου (EL)

Νάκος, Βύρωνας (EL)
Nakos, Vyronas (EN)

Κρασανάκης, Βασίλειος (EL)
Τσούλος, Λύσανδρος (EL)
Μητρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Κοκολάκης, Αντώνιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Mitropoulos, Vasileios (EN)
Kokolakis, Antonios (EN)
Tsoulos, Lysandros (EN)
Krasanakis, Vasileios (EN)

Βασικές μέθοδοι αναπαράστασης του ανάγλυφου στους χάρτες. Βασικές αρχές της απόδοσης της σκίασης του ανάγλυφου στους χάρτες (τοπικός προσανατολισμός στοιχειώδους επιφάνεια εδάφους, προσανατολισμός ιδεατής φωτεινής πηγής, μοντέλο φωτισμού). Αλγόριθμοι αναλυτικού προσδιορισμού της φωτοσκίασης του αναγλύφου στους χάρτες (ιδανική αντανάκλαση του Peucker, ιδανική αντανάκλαση του Brassel, μαθηματικό μοντέλο φωτοσκίασης, κατοπτρική αντανάκλαση, κεκλιμένες καμπύλες του Tanaka, μη ιδανική αντανάκλαση του Wiechel, μη ιδανική αντανάκλαση του Marsik). Διερεύνηση και σύγκριση αλγορίθμων. Φωτοσκίαση του ανάγλυφου σε χαρακτηριστικές χαρτογραφικές εφαρμογές. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΜΜΟΡΦΕΣ/ΙΣΑΠΕΧΟΥΣΕΣ/ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ (EL)
ΟΡΘΕΣ/ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ/ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ (EL)
ΕΣΤΙΑΚΕΣ/ΠΟΛΥ-ΕΣΤΙΑΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ (EL)
ΚΥΛΙΝΔΙΚΕΣ/ΚΩΝΙΚΕΣ/ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ (EL)
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΗ ΧΑΡΤΩΝ (EL)
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (EL)
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (EL)
ΧΑΡΤΟΜΕΤΡΙΑ (EL)
ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ (EL)
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (EL)
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ (EL)
ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ (EL)
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΟΛΕΣ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ (EL)
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ (EL)
ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ (EL)
Digital Elevation Models (EN)
Cylindrical/conical/azimuthal Projections (EN)
Cartometry (EN)
Projection Systems (EN)
Morphometric Analysis (EN)
Interpolation (EN)
Hillshading (EN)
Geographic Coordinates (EN)
Map Distortions (EN)
Ellipse Distortion (EN)
Normal/transverse/oblique Projections (EN)
Conformal/equidistant/equivalent Projections (EN)
Focal/multi-focal Projections (EN)
Ellipsoid (EN)
Map Projections (EN)
Geometric Transformations (EN)
Cartographic Generalisation (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)