Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ενσωματωμένα συστήματα (EL)

Σούντρης, Δημήτριος (EL)
Δασυγένης, Μηνάς (EL)
Dasygenis, Minas (EN)
Soudris, Dimitrios (EN)

Δημητρακόπουλος, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Dimitrakopoulos, Georgios (EN)

Το συγκεκριμένο βιβλίο θα καλύπτει όλη την ύλη του μαθήματος “Ενσωματωμένα Συστήματα”, τόσο στα Τμήματα που διδάσκουν οι συγγραφείς, όσο και σε πλήθος άλλων τμημάτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην τεκμηρίωση της ωριμότητας της πρότασης. Το βιβλίο θα έχει δυο θεματικούς άξονες, Υλικό και Λογισμικό, οι οποίοι παρουσιάζονται ιεραρχικά. Στην περιοχή του υλικού, θα περιγράφονται οι κατηγορίες και οι αρχιτεκτονικές των ενσωματωμένων συστημάτων, όπως και οι τεχνολογίες υλοποίησης. Επίσης, θα δοθεί βαρύτητα στη μοντελοποίηση χρησιμοποιώντας τις δημοφιλείς γλώσσες περιγραφής συστημάτων. Η περιοχή του υλικού θα καλυφθεί πλήρως με την περιγραφή του κάθε συστατικού. Στο λογισμικό, θα αναλυθούν τα λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου, ενώ θα παρουσιαστούν τα περιβάλλοντα ανάπτυξης και πως επιτυγχάνεται η σχεδίαση και η βελτιστοποίηση με αυτά. Μάλιστα, θα αφιερωθεί ένα κεφάλαιο στο συσχεδιασμό υλικού και λογισμικού, ενώ ταυτόχρονα θα αναπτυχθεί και η μεθοδολογία βελτιστοποίησης κατανάλωσης ενέργειας και αύξησης των επιδόσεων DTSE της IMEC, όπως και η επικύρωση της σχεδίασης. Ο θεματικός άξονας του λογισμικού θα ολοκληρωθεί με την περιγραφή, σχεδίαση και υλοποίηση παραδειγμάτων και εφαρμογών σε ενσωματωμένα συστήματα, ώστε να γίνει κατανοητή η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Το βιβλίο θα συνοδεύεται από τέσσερα παραρτήματα, τα οποία θα παρουσιάζονται σε μορφή εργαστηριακών ασκήσεων, και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσια στο εργαστηριακό τμήμα των μαθημάτων. Τα παραρτήματα θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό και υλοποίηση ενσωματωμένων συστημάτων, όπως σχεδίαση με 8bit μικρο-ελεγκτή, με 32bit μικρο-επεξεργαστή, και συσχεδίαση υλικού & λογισμικού σε FPGA. Τα παραρτήματα θα επεκτείνουν τη θεωρία και τις τεχνικές που θα έχουν παρουσιαστεί στα προηγούμενα κεφάλαια. Πιστεύουμε ότι το βιβλίο μας θα καλύπτει πλήρως την ύλη του μαθήματος Ενσωματωμένα Συστήματα, όπως διδάσκεται στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. (EL)

learningMaterial
book

ΣΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EL)
ΚΥΒΕΡΝΟΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΑ (EL)
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΗΣΗ (EL)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (EL)
ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (EL)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ (EL)
RTOS (EN)
DTSE (EN)
Computer Architecture (EN)
C (EN)
Fpga (EN)
Hardware Description Language (EN)
Co-design (EN)
VHDL (EN)
Microprocessors (EN)
Verilog (EN)
Altera (EN)
Modelling (EN)
Embedded Systems (EN)
Cyberphysical Systems (EN)
Xilinx (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.