Μοντελοποίηση ενσωματωμένων συστημάτων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Μοντελοποίηση ενσωματωμένων συστημάτων (EL)

Σούντρης, Δημήτριος (EL)
Δασυγένης, Μηνάς (EL)
Dasygenis, Minas (EN)
Soudris, Dimitrios (EN)

Δημητρακόπουλος, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Dimitrakopoulos, Georgios (EN)

Για να σχεδιαστεί ένα ενσωματωμένο σύστημα θα πρέπει να μοντελοποιηθεί, να περιγραφεί, και να επικυρωθεί η σωστή λειτουργία του. Η μοντελοποίηση μπορεί να επιτευχθεί σε διάφορα επίπεδα, αναλόγως της λεπτομέρειας και της διακριτικής ανάλυσης που θέλει ο σχεδιαστής. Επίσης, η μοντελοποίηση μπορεί να γίνει με συνδυασμό πολλών γλωσσών περιγραφής σε μια ιεραρχική σχεδίαση, για την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων κάθε μιας από αυτές. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι πιο δημοφιλείς τρόποι μοντελοποίησης συστημάτων, δηλαδή οι: VHDL, Verilog, System C, System Verilog και UML. Για κάθε γλώσσα περιγραφής θα αναλυθεί το λεξιλόγιο, το συντακτικό και η σωστή και η λανθασμένη χρήση αυτών. Επίσης, θα υπάρχουν παραδείγματα κατανόησης, όπως και ασκήσεις εμβάθυνσης. Ακόμη, θα αναλυθεί η μοντελοποίηση με μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων, διαγραμμάτων χρονισμού και κυμματομορφές προσομοίωσης. Τέλος, θα δοθεί έμφαση στην επικαιροποίησης της σχεδίασης υλικού μέσω διανυσμάτων δοκιμής. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EL)
ΚΥΒΕΡΝΟΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΑ (EL)
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΗΣΗ (EL)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (EL)
ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (EL)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ (EL)
RTOS (EN)
DTSE (EN)
Computer Architecture (EN)
C (EN)
Fpga (EN)
Hardware Description Language (EN)
Co-design (EN)
VHDL (EN)
Microprocessors (EN)
Verilog (EN)
Altera (EN)
Modelling (EN)
Embedded Systems (EN)
Cyberphysical Systems (EN)
Xilinx (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)