Αρχιτεκτονικές Ενσωματωμένων Συστημάτων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Αρχιτεκτονικές Ενσωματωμένων Συστημάτων (EL)

Σούντρης, Δημήτριος (EL)
Δασυγένης, Μηνάς (EL)
Dasygenis, Minas (EN)
Soudris, Dimitrios (EN)

Δημητρακόπουλος, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Dimitrakopoulos, Georgios (EN)

Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγραφούν οι τυπικές αρχιτεκτονικές των ενσωματωμένων συστημάτων, τόσο εντός του επεξεργαστή όσο και εκτός. Αρχικά, θα αναλυθεί η τυπική δομή ενός υπολογιστικού συστήματος (επεξεργαστής, δίαυλοι, μνήμη, είσοδος/έξοδος), ώστε να γίνει κατανοητό ότι το ενσωματωμένο σύστημα αποτελείται από ίδιου τύπου δομικά στοιχεία με ένα οποιοδήποτε άλλο σύστημα. Ύστερα από την παρουσίαση της τυπικής λειτουργίας των επεξεργαστών (ανάκληση-αποκωδικοποίηση-εκτέλεση-αποθήκευση) θα σχολιάζονται οι τυπικές οικογένειες μικρο-ελεγκτών ή επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται στα ΕΣ και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων (από 4bit έως 64bit). Επιπρόσθετα, θα αναφερθούν τα διαφορετικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά (big / little endian, ISA, πολλαπλοί πυρήνες), και οι μηχανισμοί εισόδου/εξόδου (σταθμοσκόπηση, διακοπή ή DMA), ενώ θα υπάρχει και μια παράγραφος για την αύξηση των αποδόσεων των συστημάτων με τη διοχέτευση, την υπερβαθμωτή εκτέλεση και τη χρήση κρυφής μνήμης. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EL)
ΚΥΒΕΡΝΟΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΑ (EL)
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΗΣΗ (EL)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (EL)
ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (EL)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ (EL)
RTOS (EN)
DTSE (EN)
Computer Architecture (EN)
C (EN)
Fpga (EN)
Hardware Description Language (EN)
Co-design (EN)
VHDL (EN)
Microprocessors (EN)
Verilog (EN)
Altera (EN)
Modelling (EN)
Embedded Systems (EN)
Cyberphysical Systems (EN)
Xilinx (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)