Τρόποι Υλοποίησης Ενσωματωμένων Συστημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤρόποι Υλοποίησης Ενσωματωμένων Συστημάτων (EL)

Σούντρης, Δημήτριος (EL)
Δασυγένης, Μηνάς (EL)
Dasygenis, Minas (EN)
Soudris, Dimitrios (EN)

Δημητρακόπουλος, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Dimitrakopoulos, Georgios (EN)

Η επεξεργασία μέσα σε ένα ενσωματωμένο σύστημα υλοποιείται μέσω μονάδων εξειδικευμένου υλικού. Το εξειδικευμένο υλικό μπορεί να είναι ένας γενικού τύπου επεξεργαστής, ένας επιταχυντής, ή ένας επεξεργαστής ειδικού σκοπού. Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγραφούν αυτές οι αρχιτεκτονικές, όπως και οι τεχνολογίες υλοποίησης αυτών, είτε σε ολοκληρωμένα κυκλώματα συγκεκριμένα για την εφαρμογή (ASIC), είτε σε επαναδιαμορφώσιμες δομές (FPGA). Η επιλογή κάθε τεχνολογίας, συνοδεύεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζει ο σχεδιαστής. Για κάθε τεχνολογία θα αναλυθούν οι υπο-κατηγορίες της, οι τρόποι κατασκευής, θέματα απόδοσης, κατανάλωσης ενέργειας, κόστους, επαλήθευσης, ευελιξίας και χρόνου κατασκευής. Ακόμη, για κάθε τεχνολογία θα δοθεί και θα αναλυθεί η σχεδιαστική ροή που ακολουθείται. Τέλος, θα περιγραφεί η σχεδίαση με μαλακούς πυρήνες πνευματικής ιδιοκτησίας (soft cores), επιταχυντές υλικού (accelerators) και λογική συγκόλλησης (glue logic) για τη σχεδίαση system-on-chip. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EL)
ΚΥΒΕΡΝΟΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΑ (EL)
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΗΣΗ (EL)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (EL)
ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (EL)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ (EL)
RTOS (EN)
DTSE (EN)
Computer Architecture (EN)
C (EN)
Fpga (EN)
Hardware Description Language (EN)
Co-design (EN)
VHDL (EN)
Microprocessors (EN)
Verilog (EN)
Altera (EN)
Modelling (EN)
Embedded Systems (EN)
Cyberphysical Systems (EN)
Xilinx (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.