Παράρτημα 1: Σχεδίαση με επεξεργαστή 32bit

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαράρτημα 1: Σχεδίαση με επεξεργαστή 32bit (EL)
Appendix 1: Embedded System design 32bit (EN)

Σούντρης, Δημήτριος (EL)
Δασυγένης, Μηνάς (EL)
Dasygenis, Minas (EN)
Soudris, Dimitrios (EN)

Δημητρακόπουλος, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Dimitrakopoulos, Georgios (EN)

Το παράρτημα αυτό θα καλύπτει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες προγραμματισμού σε ενσωματωμένα συστήματα με επεξεργαστή ARM. Αρχικά, θα γίνει κατανοητή η διαδικασία της ανάπτυξης, αποσφαλμάτωσης και του cross-compile στον προσωπικό υπολογιστή (x86), για μια διαφορετική αρχιτεκτονική (arm). Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί το αναπτυξιακό περιβάλλον Codewarrior ARM IDE, για τη βελτιστοποίηση μιας εφαρμογής ως προς την κατανάλωση ενέργειας και τις επιδόσεις, με το σχεδιασμό και προσομοίωση της ιεραρχίας μνήμης. Το επόμενο βήμα θα είναι η μεταφορά μιας εφαρμογής σε αληθινό επεξεργαστή ARM. Για το σκοπό αυτό, θα περιγραφούν όλα τα βήματα της μεταφόρτωσης των πηγαίων αρχείων του λειτουργικού συστήματος linux, της τροποποίησης, της ρύθμισης του πυρήνα και των εργαλείων, της συμβολομετάφρασης και της μεταφοράς στην αναπτυξιακή πλακέτα beagleboard. Αφού δοκιμαστεί το λειτουργικό σύστημα, θα αναπτυχθεί μια εφαρμογή για αυτό το λειτουργικό σύστημα που θα εκτελείται στην πλακέτα beagleboard. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EL)
ΚΥΒΕΡΝΟΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΑ (EL)
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΗΣΗ (EL)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (EL)
ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (EL)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ (EL)
RTOS (EN)
DTSE (EN)
Computer Architecture (EN)
C (EN)
Fpga (EN)
Hardware Description Language (EN)
Co-design (EN)
VHDL (EN)
Microprocessors (EN)
Verilog (EN)
Altera (EN)
Modelling (EN)
Embedded Systems (EN)
Cyberphysical Systems (EN)
Xilinx (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.