Παράρτημα 2: Σχεδίαση με μικρο-ελεγκτή 8bit

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαράρτημα 2: Σχεδίαση με μικρο-ελεγκτή 8bit (EL)
Appendix 2: 8bit Microprocessor Design (EN)

Σούντρης, Δημήτριος (EL)
Δασυγένης, Μηνάς (EL)
Dasygenis, Minas (EN)
Soudris, Dimitrios (EN)

Δημητρακόπουλος, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Dimitrakopoulos, Georgios (EN)

Στο παράρτημα αυτό θα παρουσιάσουμε όλες τις σχετικές λεπτομέρειες προγραμματισμού μικρο ελεγκτών 8bit, χρησιμοποιώντας ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα την αναπτυξιακή πλακέτα arduino UNO R3. Στο παράρτημα αυτό θα αναπτυχθούν ασκήσεις που θα χρησιμοποιούν συγκεκριμένα περιφερειακά, αισθητήρια, συσκευές απεικόνισης δεδομένων και συσκευές δράσεις, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να κατανοήσουν το σωστό τρόπο σχεδίασης ενός ενσωματωμένου συστήματος, και την ορθή διασύνδεση του επεξεργαστή με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Η εκπαιδευτική μέθοδος θα βασίζεται στην καθοδηγούμενη ανακάλυψη. Στο κεφάλαιο αυτό θα υπάρχουν ασκήσεις για τη σύνδεση led, lcd, 7 segment displays, κινητήρες βηματικούς και απλούς, αισθητήρια υπερήχων, φωτός, κουμπιά & διακόπτες, συσκευών I2C, 1-wire, μεταβλητών αντιστάσεων και άλλα. Επίσης, θα υπάρχουν ασκήσεις για προχωρημένες δυνατότητες του μικροεπεξεργαστή, όπως χρήση interrupt και watchdog ή διασύνδεση πολλαπλών μικροελεγκτών. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EL)
ΚΥΒΕΡΝΟΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΑ (EL)
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΗΣΗ (EL)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (EL)
ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (EL)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ (EL)
RTOS (EN)
DTSE (EN)
Computer Architecture (EN)
C (EN)
Fpga (EN)
Hardware Description Language (EN)
Co-design (EN)
VHDL (EN)
Microprocessors (EN)
Verilog (EN)
Altera (EN)
Modelling (EN)
Embedded Systems (EN)
Cyberphysical Systems (EN)
Xilinx (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.