Παράρτημα 4: Σχεδίαση σε FPGA με τα εργαλεία της Altera

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαράρτημα 4: Σχεδίαση σε FPGA με τα εργαλεία της Altera (EL)
Appendix 4: FPGA Design using Altera Tools (EN)

Σούντρης, Δημήτριος (EL)
Δασυγένης, Μηνάς (EL)
Dasygenis, Minas (EN)
Soudris, Dimitrios (EN)

Δημητρακόπουλος, Γεώργιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Dimitrakopoulos, Georgios (EN)

Στο παράρτημα αυτό θα χρησιμοποιηθούν τα αναπτυξιακά εργαλεία της Altera για την αναπτυξιακή πλακέτα FPGA Altera DE2-115, με στόχο την σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου συστήματος πάνω σε ψηφίδα (SoC). Αρχικά θα παρουσιάζονται κάποια προβλήματα ψηφιακής σχεδίασης, ώστε να γίνει κατανοητή η διαδικασία της σύνθεσης και της μεταφοράς του bitstream προγραμματισμού στην πλακέτα. Στη συνέχεια θα υπάρχουν ασκήσεις για τη διαχείριση των περιφερειακών της πλακέτας (LCD, κουμπιά, leds, και άλλα), όπως και της διαδικασίας προσομοίωσης και αποσφαλμάτωσης. Αφού σχεδιαστούν κάποιες υπομονάδες, θα ακολουθεί η σχεδίαση ενός επεξεργαστή μαζί με συγκεκριμένα δομικά στοιχεία. Στο τέλος, θα χρησιμοποιείται ο συνθέσιμος πυρήνας NIOS μαζί με το λειτουργικό σύστημα μClinux για τη δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος πάνω σε chip. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΣΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (EL)
ΚΥΒΕΡΝΟΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΑ (EL)
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΗΣΗ (EL)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (EL)
ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (EL)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ (EL)
RTOS (EN)
DTSE (EN)
Computer Architecture (EN)
C (EN)
Fpga (EN)
Hardware Description Language (EN)
Co-design (EN)
VHDL (EN)
Microprocessors (EN)
Verilog (EN)
Altera (EN)
Modelling (EN)
Embedded Systems (EN)
Cyberphysical Systems (EN)
Xilinx (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.