Σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων (EL)
Contemporary business information systems (EN)

Φιτσιλής, Παναγιώτης (EL)
Fitsilis, Panagiotis (EN)

Κανελλόπουλος, Δημήτρης (EL)
Καλλιάρας, Δημήτρης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Γερογιάννης, Βασίλειος (EL)
Kallipos (EN)
Kanellopoulos, Dimitris (EN)
Kalliaras, Dimitris (EN)
Gerogiannis, Vasileios (EN)

Η πρωτοφανής ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχει επηρεάσει όλο το φάσμα των επιχειρηματικών εφαρμογών και των πληροφοριακών συστημάτων που απευθύνονται σε επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται όλο και περισσότερο σύνθετο με τις λειτουργικές μονάδες που το αποτελούν να απαιτούν μεγαλύτερο φάσμα λειτουργικότητας και μεγαλύτερη ολοκλήρωση με σκοπό την γρηγορότερη λήψη αποφάσεων, την καλύτερη διαχείριση των επιχειρηματικών πόρων, των πελατών, των εφοδιαστικών αλυσίδων κ.λπ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η αποτελεσματική διοίκηση των οργανισμών απαιτεί αποδοτικά πληροφοριακά συστήματα που είναι ικανά να συμβάλουν αποφασιστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και μπορούν να υποστηρίξουν σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και μοντέρνες επιχειρηματικές στρατηγικές. Τα συστήματα ERP και CRM είναι ήδη εγκατεστημένα και σε χρήση σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις και η τρέχουσα τάση είναι η δημιουργία μικρότερων εκδόσεων αυτών με σκοπό να εγκατασταθούν και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Αυτή η μετάβαση, έχει επηρεάσει σημαντικά την εξέλιξη και την αρχιτεκτονική των σύγχρονων συστημάτων ERP. Επιπλέον, η ανάπτυξη των τεχνολογιών του διαδικτύου, των κινητών συσκευών και εφαρμογών φέρνει όλο και πιο κοντά τις εσωτερικές διεργασίες της επιχείρησης και τα δεδομένα της στους πελάτες με σκοπό την αυτοματοποίηση των διεργασιών των πωλήσεων, της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών της διοίκησης επιχειρήσεων που επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και το πως αυτές εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις αλλά και τις ανάγκες των φοιτητών πληροφορικής που επιθυμούν να γνωρίσουν το πως πληροφοριακά συστήματα υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις. (EL)
The unprecedented development of Information and Communication Technologies (ICT) has affected the entire range of enterprise applications and information systems for enterprises. Simultaneously, the business environment is becoming increasingly complex with the functional units that make it up to require a greater range of functionality and greater integration in order to take decisions faster, to manage more efficiently business resources, customers, supply chains, etc. Within this framework, the effective management of organizations requires efficient business information systems that are able to contribute decisively to improving the competitiveness and can support modern management methods and modern business strategies. ERP and CRM systems are already installed and in use in all major businesses and the current trend is to create smaller versions of these, in order to install them in Small and Medium Enterprises (SMEs). This transition has greatly influenced the development and the architecture of modern ERP systems. Furthermore, the development of internet technologies, mobile devices and mobile applications brings nearer the inner processes and data of a company to its customers, fact that enables the automation of sales, production and supply chain processes. The purpose of this book is to meet the needs of students of business administration who want to become acquainted with modern information technologies and how they apply to undertakings and the needs of IT students who wish to learn how information systems are adopted by enterprises. (EN)

learningMaterial
book

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (EL)
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (EL)
ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
Software Project Management (EN)
ERP (EN)
Management Information Systems (EN)
BPR (EN)
Customer Relationship Systems (EN)
Enterprise Resource Planning (EN)
Business Information Systems (EN)
Business Process Reengineering (EN)
CRM (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.