Σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων: Εισαγωγή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣύγχρονα πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων: Εισαγωγή (EL)
Contemporary business information systems: Introduction (EN)

Φιτσιλής, Παναγιώτης (EL)
Fitsilis, Panagiotis (EN)

Κανελλόπουλος, Δημήτρης (EL)
Καλλιάρας, Δημήτρης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Γερογιάννης, Βασίλειος (EL)
Kallipos (EN)
Kanellopoulos, Dimitris (EN)
Kalliaras, Dimitris (EN)
Gerogiannis, Vasileios (EN)

Στην εισαγωγή θα: - παρουσιαστεί μια επισκόπηση του χώρου των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων, - Θα δοθούν ορισμοί - Θα δοθούν οι βασικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων - Θα παρουσιαστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις καθώς και - Θα γίνει κατηγοριοποίηση των συστημάτων και της παρεχόμενης λειτουργικότητας Η εμπειρία του συγγραφέα στο χώρο αλλά και στη διδασκαλία αυτού του αντικειμένου καταδεικνύει ότι τα πληροφορικά συστήματα επιχειρήσεων αποτελούν μια εξαιρετικά ευρεία περιοχή, του οποίου η κατηγοριοποίηση/ταξινόμηση αποτελεί δύσκολο έργο καθώς υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες τέτοιων συστημάτων με επικαλυπτόμενη λειτουργικότητα. Επιπλέον η χρησιμοποιούμενη ορολογία δεν είναι τυποποιημένη και υπάρχουν σημαντικές επικαλύψεις αλλά και διαφοροποιήσεις στον τρόπο που χρησιμοποιείται η ορολογία αλλά και στις κατηγορίες αυτών. Επομένως, η κατανόηση των βασικών εννοιών και των διαφορετικών κατηγοριών συστημάτων αποτελεί βασικό στόχο αυτού του κεφαλαίου. (EL)
In the introduction we will: - present an overview of the area of ​​business information systems, - give definitions used in the subject area of the book, - present the basic business requirements from IT systems, - present the challenges faced by modern enterprises, and - present the classification of business information systems according to their functionality. Therefore, the key objective of this chapter is the understanding of the basic concepts, of fundamental functionality needed by businesses and of the different categories of business information systems. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (EL)
ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (EL)
ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
BRP (EN)
Software Project Management (EN)
ERP (EN)
Management Information Systems (EN)
Customer Relationship Systems (EN)
Business Process Reengineering (EN)
Enterprise Resource Systems (EN)
CRM (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.