Η λειτουργικότητα των συστημάτων ERP

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ λειτουργικότητα των συστημάτων ERP (EL)
The functionality of ERP systems (EN)

Φιτσιλής, Παναγιώτης (EL)
Fitsilis, Panagiotis (EN)

Κανελλόπουλος, Δημήτρης (EL)
Καλλιάρας, Δημήτρης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Γερογιάννης, Βασίλειος (EL)
Kallipos (EN)
Kanellopoulos, Dimitris (EN)
Kalliaras, Dimitris (EN)
Gerogiannis, Vasileios (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια σύντομη παρουσίαση της λειτουργικότητας ενός συστήματος ERP. Παρουσιάζονται τα υποσυστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, της οικονομικής διαχείρισης, της διοίκησης παραγωγής, των πωλήσεων κ.ά. Σε κάθε ένα από τα βασικά υποσυστήματα παρουσιάζεται η βασική λειτουργικότητα και δίνονται παραδείγματα για τη χρήση αυτών των συστημάτων. (EL)
This chapter is a brief presentation of the functionality of an ERP system. It presents the modules of - human resources management - financial management, - production management and - sales management. For each of the subsystems the basic functionality is presented and examples are given on the usage of the system. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (EL)
ERP (EN)
Management Information Systems (EN)
Enterprise Resource Planning (EN)
Business Information Systems (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.