Συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (EL)
Customer relationship management systems (EN)

Φιτσιλής, Παναγιώτης (EL)
Fitsilis, Panagiotis (EN)

Κανελλόπουλος, Δημήτρης (EL)
Καλλιάρας, Δημήτρης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Γερογιάννης, Βασίλειος (EL)
Kallipos (EN)
Kanellopoulos, Dimitris (EN)
Kalliaras, Dimitris (EN)
Gerogiannis, Vasileios (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια σύντομη παρουσίαση της λειτουργικότητας των συστημάτων CRM. Δίνονται οι βασικοί ορισμοί και η στρατηγική εισαγωγής αυτών των συστημάτων σε μια επιχείρηση. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η βασική κατηγοριοποίηση των συστημάτων CRM σε λειτουργικό, αναλυτικό και συνεργατικό CRM και σε καθεμία από αυτές τις κατηγορίες δίνονται παραδείγματα λειτουργικότητας και χρήσης αυτών των συστημάτων. (EL)
In this chapter we shortly present the functionality of Customer Relationship Management (CRM) systems. After a short introduction, where basic definitions are given, the strategy for introducing such systems in an enterprise is presented. Subsequently, we present the different types of CRM systems namely operational, analytical and collaborative CRM. Further, we give examples of the functionality and of the usage of CRM systems (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
Management Information Systems (EN)
Customer Relationship Systems (EN)
Business Information Systems (EN)
CRM (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.