Εισαγωγή στη διαχείριση έργων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕισαγωγή στη διαχείριση έργων (EL)
Intoduction to project management (EN)

Φιτσιλής, Παναγιώτης (EL)
Fitsilis, Panagiotis (EN)

Κανελλόπουλος, Δημήτρης (EL)
Καλλιάρας, Δημήτρης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Γερογιάννης, Βασίλειος (EL)
Kallipos (EN)
Kanellopoulos, Dimitris (EN)
Kalliaras, Dimitris (EN)
Gerogiannis, Vasileios (EN)

Η διαχείριση ενός έργου ERP αποτελεί ένα σύνθετο έργο πληροφορικής το οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί με συστηματικό τρόπο. Ο κύκλος ζωής ενός τέτοιου έργου περιλαμβάνει τις φάσεις: • της επιλογής του συστήματος (πριν την υλοποίηση), • της υλοποίησης του συστήματος, και • της λειτουργίας του συστήματος (μετά την υλοποίηση). Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν με συστηματικό τρόπο οι φάσεις αυτές και θα αναλυθούν οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας που παρουσιάζονται σε τέτoιου είδους έργα. (EL)
Managing ERP projects is a complex task that has to be executed in a systematic way. The life cycle of such project consists of a number of phases, namely: • the phase of selecting the ERP system (pre-implementation) • the phase of implementing the ERP system and • the operation phase (post-implementation). This chapter will present analytically these phases, along with the tasks and the critical sucess factors in such kind of projects. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
Software Project Management (EN)
Management Information Systems (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.