Νέες τεχνολογίες στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝέες τεχνολογίες στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων (EL)
New technologies to be used in business information systems (EN)

Φιτσιλής, Παναγιώτης (EL)
Fitsilis, Panagiotis (EN)

Κανελλόπουλος, Δημήτρης (EL)
Καλλιάρας, Δημήτρης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Γερογιάννης, Βασίλειος (EL)
Kallipos (EN)
Kanellopoulos, Dimitris (EN)
Kalliaras, Dimitris (EN)
Gerogiannis, Vasileios (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια σύντομη αναφορά σε τεχνολογίες που επηρεάζουν ή αναμένεται να επηρεάσουν τα αμέσως επόμενα χρόνια, την μορφή αλλά και τον τρόπο λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων. Στόχος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με νέες τεχνολογίες που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν ή χρησιμοποιούνται ήδη σε περιορισμένο βαθμό στα πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων. Θα περιγραφούν τεχνολογίες όπως: α) Πληροφοριακά συστήματα ERP σε υπολογιστικά νέφη (cloud computing) β) Επεξεργασία μεγάλων δεδομένων (big data) γ) Το διαδίκτυο των πραγμάτων (internet of things) δ) Επεξεργασία δεδομένων εντός μνήμης (in memory databases) (EL)
In this chapter, we will give a brief introduction to technologies that are starting to affect or they will affect in the near future, the characteristics and the functionality of business information systems. The aim of this chapter is that students get familiar with new technologies that will influence largely business information systems and in general business models used by enterprises. The technologies presented are: a) Cloud computing b) Processing of big data c) The internet of things d) In memory computing (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
Management Information Systems (EN)
Business Information Systems (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.