Επιστημολογική τοποθέτηση και διερεύνηση του αντικειμένου «Εκπαιδευτική Πολιτική»: η ιστορική πορεία συγκρότησής του

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Επιστημολογική τοποθέτηση και διερεύνηση του αντικειμένου «Εκπαιδευτική Πολιτική»: η ιστορική πορεία συγκρότησής του (EL)

Σταμέλος, Γεώργιος (EL)
Βασιλόπουλος, Ανδρέας (EL)
Καβασακάλης, Άγγελος (EL)
Vasilopoulos, Andreas (EN)
Kavasakalis, Angelos (EN)
Stamelos, Georgios (EN)

Κονάχος, Δημήτριος (EL)
Κλάδης, Διονύσης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kladis, Dionysis (EN)
Kallipos (EN)
Konachos, Dimitrios (EN)

Οι εκπαιδευτικές πολιτικές ως γνωστικό αντικείμενο καθυστέρησαν να αναπτυχτούν στο βαθμό που αρχικά ταυτιζόταν με την πολιτική του κράτους για το εκπαιδευτικό του σύστημα (πυλώνα της συγκρότησης του). Συνεπώς θεωρήθηκαν ως αντικείμενο εθνικού και όχι επιστημονικού ενδιαφέροντος. Το αντικείμενο του κεφαλαίου είναι να περιγράψει και να διερεύνησει το πως μέσω της δράσης των μεγάλων διεθνών οργανισμών αναπτύσσεται στο διεθνές επίπεδο η ενασχόληση με το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για την εκπαίδευση που με τη σειρά τους βαθμιαία επηρεάζουν τις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές, μετατρέποντάς τες σε επιστημονικό αντικείμενο. Παράλληλα, αφενός, ο λόγος για τη δια βίου μάθηση, αφετέρου, η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών όχι μόνο παγιώνουν και κάνουν περιπλοκότερες τις διεργασίες παραγωγής εκπαιδευτικών πολιτικών στο υπερεθνικό επίπεδο αλλά μετατοπίζουν και το κέντρο ενδιαφέροντος από το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα στις διεθνείς πολιτικές για την ανάπτυξη και απασχόληση (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (EL)
ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (EL)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ (EL)
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (EL)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (EL)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ (EL)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
Lifelong Learneing (EN)
Social Cohesion (EN)
Vulnerable Social Groups (EN)
European Education Policy (EN)
Educational Policy (EN)
Learning Outcomes (EN)
Qualification Frameworks (EN)
Quality Assurance (EN)
Teacher Training (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-03*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)