Από την εθνική εκπαιδευτική πολιτική στις διεθνείς πολιτικές διά βίου μάθησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑπό την εθνική εκπαιδευτική πολιτική στις διεθνείς πολιτικές διά βίου μάθησης (EL)

Σταμέλος, Γεώργιος (EL)
Βασιλόπουλος, Ανδρέας (EL)
Καβασακάλης, Άγγελος (EL)
Vasilopoulos, Andreas (EN)
Kavasakalis, Angelos (EN)
Stamelos, Georgios (EN)

Κονάχος, Δημήτριος (EL)
Κλάδης, Διονύσης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kladis, Dionysis (EN)
Kallipos (EN)
Konachos, Dimitrios (EN)

Η δομή και το περιεχόμενο του δεύτερου κεφαλαίου έχει ως εξής: 2. Από την εθνική εκπαιδευτική πολιτική στις διεθνείς πολιτικές διά βίου μάθησης 2.1. Η δράση των διεθνών οργανισμών και μορφωμάτων 2.1.1. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 2.1.2. Ο ΟΟΣΑ 2.1.3. Η Ουνέσκο 2.2. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διά βίου μάθηση 2.2.1. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την απασχόληση 2.2.1.1. Μαθησιακά αποτελέσματα και ικανότητες 2.2.1.2. Διαφάνεια και συγκρισιμότητα 2.2.1.3. Διασφάλιση ποιότητας και αξιολόγηση 2.2.1.4. Κινητικότητα 2.2.1.5. ECTS και ECVET 2.2.2. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την κοινωνική συνοχή 2.2.2.1. Οι βασικές ικανότητες 2.2.2.2. Οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 2.2.2.3. Οι NEETs 2.2.2.4. Η πολιτειότητα και η ταυτότητα 2.2.2.5. Το ζήτημα της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (EL)
ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (EL)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ (EL)
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (EL)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (EL)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ (EL)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
Lifelong Learneing (EN)
Social Cohesion (EN)
Vulnerable Social Groups (EN)
European Education Policy (EN)
Educational Policy (EN)
Learning Outcomes (EN)
Qualification Frameworks (EN)
Quality Assurance (EN)
Teacher Training (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-03*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.