Ο Παγκόσμιος Ιστός ως Τεχνολογική Υποδομή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ Παγκόσμιος Ιστός ως Τεχνολογική Υποδομή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (EL)

Γεωργιάδης, Χρήστος (EL)
Georgiadis, Christos (EN)

Γιαγλής, Γιώργος (EL)
Πολατίδης, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Giaglis, Giorgos (EN)
Polatidis, Nikolaos (EN)

- To Διαδίκτυο: δομή του Διαδικτύου, μεταγωγή πακέτων, πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης/πρωτόκολλο Internet (TCP/IP), διευθύνσεις Διαδικτύου (IP), σύστημα ονομασίας τομέων (DNS), ενιαίος προσδιοριστής πόρων (URI), μοντέλο πελάτη-διακομιστή. - Ο Παγκόσμιος Ιστός: υπερκείμενο, γλώσσα σήμανσης HTML, πελάτες και διακομιστές Ιστού, προγράμματα περιήγησης στον Ιστό, πρωτόκολλο HTTP, γλώσσα XML. - Σύγχρονα Χαρακτηριστικά στον Παγκόσμιο Ιστό: η εξέλιξη του Διαδικτύου & του Παγκόσμιου Ιστού, κοινωνική τεχνολογία (κοινωνική δικτύωση, Ιστολόγια, RSS, Wikis, περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστη), τεχνολογίες σημασιολογικού Ιστού και οντολογίες, διασυνδεδεμένα ανοικτά δεδομένα. - Ανάλυση Δεδομένων Παγκόσμιου Ιστού (Web Analytics): Εισαγωγικές έννοιες, λογισμικό Web analytics (open source λύσεις - Open Web Analytics & SaaS λύσεις - Google Analytics), μετρικές ανάλυσης δεδομένων Ιστού. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ (EL)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (EL)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΥ (EL)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΥ (EL)
Web Technologies (EN)
XML (EN)
Social Web (EN)
E-commerce (EN)
TCP/IP (EN)
Web Information Systems (EN)
Web Analytics (EN)
HTTP (EN)
Internet (EN)
E-business (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.