Από την εθνική εκπαιδευτική πολιτική στις διεθνείς πολιτικές διά βίου μάθησης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Από την εθνική εκπαιδευτική πολιτική στις διεθνείς πολιτικές διά βίου μάθησης (EL)

Σταμέλος, Γεώργιος (EL)
Βασιλόπουλος, Ανδρέας (EL)
Καβασακάλης, Άγγελος (EL)
Vasilopoulos, Andreas (EN)
Kavasakalis, Angelos (EN)
Stamelos, Georgios (EN)

Κονάχος, Δημήτριος (EL)
Κλάδης, Διονύσης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kladis, Dionysis (EN)
Kallipos (EN)
Konachos, Dimitrios (EN)

Η δομή και το περιεχόμενο του δεύτερου κεφαλαίου έχει ως εξής: 2. Από την εθνική εκπαιδευτική πολιτική στις διεθνείς πολιτικές διά βίου μάθησης 2.1. Η δράση των διεθνών οργανισμών και μορφωμάτων 2.1.1. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 2.1.2. Ο ΟΟΣΑ 2.1.3. Η Ουνέσκο 2.2. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διά βίου μάθηση 2.2.1. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την απασχόληση 2.2.1.1. Μαθησιακά αποτελέσματα και ικανότητες 2.2.1.2. Διαφάνεια και συγκρισιμότητα 2.2.1.3. Διασφάλιση ποιότητας και αξιολόγηση 2.2.1.4. Κινητικότητα 2.2.1.5. ECTS και ECVET 2.2.2. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την κοινωνική συνοχή 2.2.2.1. Οι βασικές ικανότητες 2.2.2.2. Οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 2.2.2.3. Οι NEETs 2.2.2.4. Η πολιτειότητα και η ταυτότητα 2.2.2.5. Το ζήτημα της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (EL)
ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (EL)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ (EL)
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (EL)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (EL)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ (EL)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
Lifelong Learneing (EN)
Social Cohesion (EN)
Vulnerable Social Groups (EN)
European Education Policy (EN)
Educational Policy (EN)
Learning Outcomes (EN)
Qualification Frameworks (EN)
Quality Assurance (EN)
Teacher Training (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-03*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)