Οι ελληνικές πολιτικές διά βίου μάθησης: 1974-2009

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι ελληνικές πολιτικές διά βίου μάθησης: 1974-2009 (EL)

Σταμέλος, Γεώργιος (EL)
Βασιλόπουλος, Ανδρέας (EL)
Καβασακάλης, Άγγελος (EL)
Vasilopoulos, Andreas (EN)
Kavasakalis, Angelos (EN)
Stamelos, Georgios (EN)

Κονάχος, Δημήτριος (EL)
Κλάδης, Διονύσης (EL)
Καβασακάλης, Άγγελος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kladis, Dionysis (EN)
Kavasakalis, Angelos (EN)
Kallipos (EN)
Konachos, Dimitrios (EN)

Το τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται σε τρεις ενότητες. 3.1. Η δεκαετία του ’80 και οι προτεραιότητές της Η πρώτη αφορά την περίοδο κατά την οποία το ελληνικό κράτος προσπαθεί να επουλώσει τραύματα του παρελθόντος. 3.2. Η δεκαετία του ’90: από την εθνική στοχοθεσία στις ευρωπαϊκές επιρροές Η δεύτερη αφορά την περίοδο ανάπτυξης των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών και τη βαθμιαία επίδρασή τους πάνω στις αντίστοιχες ελληνικές. 3.3. Ο 21ος αιώνας: διαδικασίες και προκλήσεις Η τρίτη περίοδος αφορά τις πολιτικές που αναπτύσσονται στις αρχές του 21ου αιώνα είτε αυτές προέρχονται από τη Στρατηγική της Λισσαβώνας είτε από τη Διαδικασία της Μπολώνιας είτε από ευρύτερες παγκοσμιοποιημένες πολιτικές (πχ. ΠΟΕ). (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (EL)
ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (EL)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ (EL)
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (EL)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (EL)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ (EL)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
Lifelong Learneing (EN)
Social Cohesion (EN)
Vulnerable Social Groups (EN)
European Education Policy (EN)
Educational Policy (EN)
Learning Outcomes (EN)
Qualification Frameworks (EN)
Quality Assurance (EN)
Teacher Training (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-03*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.