Τεχνολογίες Ασφάλειας στον Παγκόσμιο Ιστό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤεχνολογίες Ασφάλειας στον Παγκόσμιο Ιστό (EL)

Γεωργιάδης, Χρήστος (EL)
Georgiadis, Christos (EN)

Γιαγλής, Γιώργος (EL)
Πολατίδης, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Giaglis, Giorgos (EN)
Polatidis, Nikolaos (EN)

Στο σύγγραμμα αυτό υπάρχουν δυο κεφάλαια αφιερωμένα σε ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια στον παγκόσμιο Ιστό και τις εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Στο πρώτο αυτό κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές τεχνολογίες ασφάλειας: η κρυπτογράφηση, οι ψηφιακές υπογραφές, και οι υποδομές δημόσιου κλειδιού και διαχείρισης προνομίων. Η κρυπτογραφία είναι στις μέρες μας κοινά αποδεκτή σαν το πλέον απαραίτητο εργαλείο ασφάλειας σε συναλλαγές βασισμένες-στον-Ιστό. Δύο σημαντικές εφαρμογές κρυπτογραφίας είναι η κρυπτογράφηση και οι ψηφιακές υπογραφές. Η κρυπτογράφηση μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι διακινούμενες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές. Οι ψηφιακές υπογραφές βοηθούν στην επικύρωση της προέλευσης δεδομένων και ανιχνεύουν την αλλοίωση των δεδομένων. Περαιτέρω δυνατότητες προσφέρονται μέσω των υποδομών δημοσίου κλειδιού, οι οποίες με την έκδοση των πιστοποιητικών ταυτότητας, μπορούν να υποστηρίξουν ένα μεγάλο μέρος των απαιτούμενων λειτουργιών ασφάλειας. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ (EL)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ (EL)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ (EL)
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΣΥΝΟΨΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ (EL)
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (EL)
ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ (EL)
Message Digest (EN)
Public Key (EN)
Web Technologies (EN)
Hash Function (EN)
Web Information Systems (EN)
Digital Signature (EN)
Public Key Infrastructure (EN)
Cryptography (EN)
Web Security (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.