Εξατομίκευση και Συστήματα Συστάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕξατομίκευση και Συστήματα Συστάσεων (EL)

Γεωργιάδης, Χρήστος (EL)
Georgiadis, Christos (EN)

Γιαγλής, Γιώργος (EL)
Πολατίδης, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Giaglis, Giorgos (EN)
Polatidis, Nikolaos (EN)

Η τεχνολογία των συστημάτων συστάσεων (recommenders) και εξατομίκευσης (personalization), αφορά τη δυναμική παραμετροποίηση του περιεχομένου στο Διαδίκτυο (και όχι μόνο) σε μορφή ανάλογη με τις προτιμήσεις του χρήστη, βασιζόμενη κυρίως σε έμμεσες πληροφορίες (πχ. η αγοραστική συμπεριφορά, η αξιολόγηση προϊόντων, το προφίλ του χρήστη και το πώς αυτό σχετίζεται με τα προφίλ άλλων χρηστών αλλά και η αξιολόγηση αυτών) προερχόμενες από τον ίδιο, αλλά και από άλλους χρήστες. Χρησιμοποιώντας έξυπνους αλγόριθμους, μπορούν να προσαρμόσουν τις πληροφορίες που θα προβληθούν, αλλά τηρώντας αυστηρούς κανόνες ιδιωτικότητας. Ειδικότερα ζητήματα: - Οφέλη (επιχείρησης και πελατών) - Κατηγορίες Εξατομίκευσης (τεχνικές βασισμένες στο περιεχόμενο, συνεργατικό φιλτράρισμα, υβριδικές προσεγγίσεις) - Αξιολόγηση συστημάτων συστάσεων - Προκλήσεις (ζητήματα ιδιωτικότητας, αξιοποίηση δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα) - Πρώτη διερεύνηση των κινητών συστημάτων συστάσεων (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (EL)
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ (EL)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (EL)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (EL)
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (EL)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (EL)
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ (EL)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (EL)
Context (EN)
Recommender Systems (EN)
Collaborative Filtering (EN)
Personalization (EN)
Web Technologies (EN)
E-commerce (EN)
RMSE (EN)
MAE (EN)
Privacy (EN)
Social Networks (EN)
Precision (EN)
Web Information Systems (EN)
Recall (EN)
Web Applications (EN)
E-business (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.