Ανάπτυξη Περιεχομένου για Κινητές Συσκευές: Εργαστηριακές Ασκήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάπτυξη Περιεχομένου για Κινητές Συσκευές: Εργαστηριακές Ασκήσεις (EL)

Γεωργιάδης, Χρήστος (EL)
Georgiadis, Christos (EN)

Γιαγλής, Γιώργος (EL)
Πολατίδης, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Giaglis, Giorgos (EN)
Polatidis, Nikolaos (EN)

- Κατηγορίες ανάπτυξης περιεχομένου για κινητές συσκευές - Ανάπτυξη Εφαρμογών & Σχεδίαση Ιστοτόπων Κινητού Ιστού (mobile Web): πρόσβαση σε περιεχόμενο Web μέσω των φυλλομετρητών των κινητών συσκευών, επίγνωση συσκευής και προσαρμογή περιεχομένου στις ιδιαιτερότητες των κινητών συσκευών, τεχνολογία HTML5 και CCS3, υποστήριξη JavaScript στους φυλλομετρητές των κινητών συσκευών, αλληεπιδραστικότητα ενός δυναμικού ιστότοπου, πλαίσιο mobile jQuery - Ανάπτυξη Υβριδικών Εφαρμογών: οι ‘διευκολύνσεις’ του περιβάλλοντος ανάπτυξης υβριδικών εφαρμογών PhoneGap - Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών (mobile native apps) σε περιβάλλον Android: Περιβάλλοντα προγραμματισμού κινητών εφαρμογών, η γλώσσα προγραμματισμού Java για εγγενείς κινητές εφαρμογές περιβάλλοντος Android, το Android SDK, Layouts, Activities, Content Providers, Intents, Services, Resources, Notifications, διεπαφές χρήστη, μενού, διάλογοι, υπηρεσίες βασισμένες-σε-θέση, λεπτομέρειες υλοποίησης και παραδείγματα κώδικα (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (EL)
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ (EL)
ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (EL)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (EL)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (EL)
ΕΓΓΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (EL)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (EL)
ΚΙΝΗΤΟΣ ΙΣΤΟΣ (EL)
Java (EN)
M-business (EN)
Phonegap (EN)
Web Technologies (EN)
Activity (EN)
Hybrid App (EN)
Intent (EN)
M-commerce (EN)
Responsive Design (EN)
Android (EN)
Mobile Applications (EN)
Layout (EN)
Mobile Web App (EN)
Mobile Native App (EN)
Javascript (EN)
Web Information Systems (EN)
Mobile jQuery (EN)
Client-side Scripting (EN)
Web Applications (EN)
Android Studio (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.