Επιλογή και Σύνθεση Υπηρεσιών Ιστού για Επιχειρηματικές Διαδικασίες: Εργαστηριακές Ασκήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιλογή και Σύνθεση Υπηρεσιών Ιστού για Επιχειρηματικές Διαδικασίες: Εργαστηριακές Ασκήσεις (EL)

Γεωργιάδης, Χρήστος (EL)
Georgiadis, Christos (EN)

Γιαγλής, Γιώργος (EL)
Πολατίδης, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Giaglis, Giorgos (EN)
Polatidis, Nikolaos (EN)

Οι υπηρεσίες Ιστού (ΥΙ) στοχεύουν στην ολοκλήρωση υπηρεσιών από διαφορετικούς παρόχους, έτσι ώστε να παρέχουν τελικά την βέλτιστη εμπειρία στους χρήστες. Επιπλέον, διάφορες ποιοτικές παράμετροι (όπως ασφάλεια, απόδοση κ.ά.), αποτελούν βασικά κριτήρια στην αξιολόγηση των ΥΙ και της δυνατότητας που έχουν στο να συμμετέχουν σε ευρύτερες συνθέσεις. Παρουσιάζονται εδώ ασκήσεις επιλογής και σύνθεσης ΥΙ. Συγκεκριμένα: - Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ιστού REST: εισαγωγή στο RESTlet framework - Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing): Ζητήματα Ασφάλειας για Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Εφαρμογή Restlet στο Google App Εngine - Μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών: αξιοποίηση γλώσσας Bussiness Process Execution Language (BPEL) για δημιουργία ενορχηστρώσεων ΥΙ, κύκλος ζωής στιγμιότυπου διαδικασίας, το μοντέλο επεξεργασίας BPEL, χειρισμός σφαλμάτων και αντιστάθμιση, υλοποίηση ενδεικτικής περίπτωσης μελέτης σε περιβάλλον Glassfish ESB. - Επιλογή και Σύνθεση με βάση Ποιοτικά Κριτήρια: αξιοποίηση τεχνικών επιχειρησιακής έρευνας/πολυκριτήριας ανάλυσης (ενδεικτικά: AHP). (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΕΦΟΥΣ (EL)
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ (EL)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΥ (EL)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (EL)
ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (EL)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (EL)
ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΥ (EL)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ (EL)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (EL)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (EL)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ (EL)
ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΥ (EL)
Web Technologies (EN)
AHP (EN)
BPEL (EN)
SOAP (EN)
Wsdl (EN)
E-commerce Technology (EN)
Service-oriented Architecture (EN)
Web Programming (EN)
Rest (EN)
ESB (EN)
Cloud (EN)
Web Information Systems (EN)
Web Applications (EN)
Web Services (EN)
E-business (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.