Επιλογή και Σύνθεση Υπηρεσιών Ιστού για Επιχειρηματικές Διαδικασίες: Εργαστηριακές Ασκήσεις

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Επιλογή και Σύνθεση Υπηρεσιών Ιστού για Επιχειρηματικές Διαδικασίες: Εργαστηριακές Ασκήσεις (EL)

Γεωργιάδης, Χρήστος (EL)
Georgiadis, Christos (EN)

Γιαγλής, Γιώργος (EL)
Πολατίδης, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Giaglis, Giorgos (EN)
Polatidis, Nikolaos (EN)

Οι υπηρεσίες Ιστού (ΥΙ) στοχεύουν στην ολοκλήρωση υπηρεσιών από διαφορετικούς παρόχους, έτσι ώστε να παρέχουν τελικά την βέλτιστη εμπειρία στους χρήστες. Επιπλέον, διάφορες ποιοτικές παράμετροι (όπως ασφάλεια, απόδοση κ.ά.), αποτελούν βασικά κριτήρια στην αξιολόγηση των ΥΙ και της δυνατότητας που έχουν στο να συμμετέχουν σε ευρύτερες συνθέσεις. Παρουσιάζονται εδώ ασκήσεις επιλογής και σύνθεσης ΥΙ. Συγκεκριμένα: - Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ιστού REST: εισαγωγή στο RESTlet framework - Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing): Ζητήματα Ασφάλειας για Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Εφαρμογή Restlet στο Google App Εngine - Μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών: αξιοποίηση γλώσσας Bussiness Process Execution Language (BPEL) για δημιουργία ενορχηστρώσεων ΥΙ, κύκλος ζωής στιγμιότυπου διαδικασίας, το μοντέλο επεξεργασίας BPEL, χειρισμός σφαλμάτων και αντιστάθμιση, υλοποίηση ενδεικτικής περίπτωσης μελέτης σε περιβάλλον Glassfish ESB. - Επιλογή και Σύνθεση με βάση Ποιοτικά Κριτήρια: αξιοποίηση τεχνικών επιχειρησιακής έρευνας/πολυκριτήριας ανάλυσης (ενδεικτικά: AHP). (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΕΦΟΥΣ (EL)
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ (EL)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΥ (EL)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (EL)
ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (EL)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (EL)
ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΥ (EL)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ (EL)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (EL)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (EL)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ (EL)
ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΥ (EL)
Web Technologies (EN)
AHP (EN)
BPEL (EN)
SOAP (EN)
Wsdl (EN)
E-commerce Technology (EN)
Service-oriented Architecture (EN)
Web Programming (EN)
Rest (EN)
ESB (EN)
Cloud (EN)
Web Information Systems (EN)
Web Applications (EN)
Web Services (EN)
E-business (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)