Οι ελληνικές πολιτικές διά βίου μάθησης: 1974-2009

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Οι ελληνικές πολιτικές διά βίου μάθησης: 1974-2009 (EL)

Σταμέλος, Γεώργιος (EL)
Βασιλόπουλος, Ανδρέας (EL)
Καβασακάλης, Άγγελος (EL)
Vasilopoulos, Andreas (EN)
Kavasakalis, Angelos (EN)
Stamelos, Georgios (EN)

Κονάχος, Δημήτριος (EL)
Κλάδης, Διονύσης (EL)
Καβασακάλης, Άγγελος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kladis, Dionysis (EN)
Kavasakalis, Angelos (EN)
Kallipos (EN)
Konachos, Dimitrios (EN)

Το τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται σε τρεις ενότητες. 3.1. Η δεκαετία του ’80 και οι προτεραιότητές της Η πρώτη αφορά την περίοδο κατά την οποία το ελληνικό κράτος προσπαθεί να επουλώσει τραύματα του παρελθόντος. 3.2. Η δεκαετία του ’90: από την εθνική στοχοθεσία στις ευρωπαϊκές επιρροές Η δεύτερη αφορά την περίοδο ανάπτυξης των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών και τη βαθμιαία επίδρασή τους πάνω στις αντίστοιχες ελληνικές. 3.3. Ο 21ος αιώνας: διαδικασίες και προκλήσεις Η τρίτη περίοδος αφορά τις πολιτικές που αναπτύσσονται στις αρχές του 21ου αιώνα είτε αυτές προέρχονται από τη Στρατηγική της Λισσαβώνας είτε από τη Διαδικασία της Μπολώνιας είτε από ευρύτερες παγκοσμιοποιημένες πολιτικές (πχ. ΠΟΕ). (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (EL)
ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (EL)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ (EL)
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (EL)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (EL)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ (EL)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (EL)
Lifelong Learneing (EN)
Social Cohesion (EN)
Vulnerable Social Groups (EN)
European Education Policy (EN)
Educational Policy (EN)
Learning Outcomes (EN)
Qualification Frameworks (EN)
Quality Assurance (EN)
Teacher Training (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-03*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)